ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

کارشناسی ارشد  مهندسی سازه از دانشگاه فنی تهران- سال ۱۳۷۰

سوابق آموزشی

۱) مدرس دانشکده هنر  و معماری دانشگاه آزاد  از سال ۱۳۷۲ لغایت اکنون 

۲) مدیر عامل مرکز معماری ایران

 سوابق کاری و پروژه های اجرایی :

۱) پروژه بازسازی کامل هتل ۵ ستاره آزادی با همکاری شرکت کتیک CATIC و مشاور اینترتکنو(Intertecno)

در قالب قراردادی EPC با مساحت ۵۵۰۰۰ متر مربع در ۲۸ طبقه

شامل : مقاوم سازی با استفاده از دمپر و CRFP

بازسازی کلیه سیستم های تاسیساتی

بازسازی معماری داخلی و نما بطور کامل

۲) اجرای باز سازی هتل اوین در تهران شامل افزایش سطح و تاسیسات معماری داخلی

۳) اجرا و سرمایه گذاری پروژه های مسکونی متعدد از جمله پروژه ولنجک با مساحت ۴۵۰۰ متر مربع و پروژه فخر آباد با مساحت ۲۵۰۰ متر مربع

۴) عضو هیئت مدیره شرکت اسکان و اجرای پروژه های مختلف از جمله

-  ایستگاه مترو رسالت

-  پروژه آزاد راه زنجان- تبریز منطقه ۴

-  پروژه استحصال زمین از دریا در عسلویه

تالیفات:

کتاب ایستایی و فن ساختمان انتشارات مرکز معماری ایران - سال چاپ ۱۳۹۰

ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

کارشناسی ارشد  مهندسی سازه از دانشگاه فنی تهران- سال ۱۳۷۰

سوابق آموزشی

۱) مدرس دانشکده هنر  و معماری دانشگاه آزاد  از سال ۱۳۷۲ لغایت اکنون 

۲) مدیر عامل مرکز معماری ایران

 سوابق کاری و پروژه های اجرایی :

۱) پروژه بازسازی کامل هتل ۵ ستاره آزادی با همکاری شرکت کتیک CATIC و مشاور اینترتکنو(Intertecno)

در قالب قراردادی EPC با مساحت ۵۵۰۰۰ متر مربع در ۲۸ طبقه

شامل : مقاوم سازی با استفاده از دمپر و CRFP

بازسازی کلیه سیستم های تاسیساتی

بازسازی معماری داخلی و نما بطور کامل

۲) اجرای باز سازی هتل اوین در تهران شامل افزایش سطح و تاسیسات معماری داخلی

۳) اجرا و سرمایه گذاری پروژه های مسکونی متعدد از جمله پروژه ولنجک با مساحت ۴۵۰۰ متر مربع و پروژه فخر آباد با مساحت ۲۵۰۰ متر مربع

۴) عضو هیئت مدیره شرکت اسکان و اجرای پروژه های مختلف از جمله

-  ایستگاه مترو رسالت

-  پروژه آزاد راه زنجان- تبریز منطقه ۴

-  پروژه استحصال زمین از دریا در عسلویه

تالیفات:

کتاب ایستایی و فن ساختمان انتشارات مرکز معماری ایران - سال چاپ ۱۳۹۰