مهندس مریم شریفی نیا

 

 

 

 

 

کاردانی:دانشگاه شهید چمران-معماری
کارشناسی:دانشگاه زنجان-معماری
کارشناسی ارشد:دانشگاه آزاد.علوم تحقیقات واحد البرز-معماری
آشنایی بازبانهای خارجی: انگلیسی
نفر اول آزمون ورود به حرفه در بخش طراحی معماری-اسفند 1389


سوابق آموزشی

 

مدرس دوره های آموزشی آزمون ورود به حرفه از سال 1391

سوابق کار

 

طراح و مسئول آتلیه معماری در شرکت ساروج ابنیه مهر
مدیر عامل دفتر طراحی آتی سازان نوین