ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه آنلاین ارشد ورکشاپ آنلاین سناریوگرافی ورکشاپ رندر سریع ENSCAPE کارگاه اسکیس رایگان آنلاین
× صفحه اینستاگرام سامانه آرک

نشانی: تهران -خیابان شهید بهشتی- خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه دهم - پلاک 18 - مرکز معماری ایران

تلفن های تماس:

43913000

1444 8873 021

3644 8873 021

فکس:

89780220 021

روابط عمومی : (داخلی ۱۲۰) pr@iacenter.ir


دپارتمان تحصیلات تکمیلی و اسکیس :(داخلی ۱۰۵ و ۱۰۶) - arshad@iacenter.ir
دپارتمان نرم افزار :(داخلی ۱۱۳) - narmafzar@iacenter.ir
دپارتمان حرفه و ساخت :(داخلی ۱۱۴) - nezam.mohandesi@iacenter.ir
دپارتمان شهرسازی :(داخلی ۱۳۶) - shahrsazi@iacenter.irفرم تماس با مدیریت
نام : *
نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل: *
پیام : *

ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی
ویژه ها کارگاه آنلاین ارشد ورکشاپ آنلاین سناریوگرافی ورکشاپ رندر سریع ENSCAPE اسکیس رایگان آنلاین
× صفحه اینستاگرام سامانه آرک

نشانی: تهران -خیابان شهید بهشتی- خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه دهم - پلاک 18 - مرکز معماری ایران

تلفن های تماس:

43913000

1444 8873 021

3644 8873 021

فکس:

89780220 021

روابط عمومی : (داخلی ۱۲۰) pr@iacenter.ir


دپارتمان تحصیلات تکمیلی و اسکیس :(داخلی ۱۰۵ و ۱۰۶) - arshad@iacenter.ir
دپارتمان نرم افزار :(داخلی ۱۱۳) - narmafzar@iacenter.ir
دپارتمان حرفه و ساخت :(داخلی ۱۱۴) - nezam.mohandesi@iacenter.ir
دپارتمان شهرسازی :(داخلی ۱۳۶) - shahrsazi@iacenter.irفرم تماس با مدیریت
نام : *
نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل: *
پیام : *