مهندس مجتبی فاطمی


         

                   


   مهندس مجتبی فاطمی

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی سازه از دانشگاه فنی تهران- سال 1370
آشنایی با زبانهای خارجی: انگلیسی

سوابق آموزشی
مدرس دانشکده هنر  و معماری دانشگاه آزاد  از سال 1372 لغایت اکنون
مدیر عامل مرکز معماری ایران

سوابق کاری و پروژه های اجرایی
پروژه بازسازی کامل هتل 5 ستاره آزادی با همکاری شرکت کتیک CATIC و مشاور اینترتکنو(Intertecno)
در قالب قراردادی EPC با مساحت 55000 متر مربع در 28 طبقه
شامل : مقاوم سازی با استفاده از دمپر و CRFP
بازسازی کلیه سیستم های تاسیساتی
بازسازی معماری داخلی و نما بطور کامل
اجرای باز سازی هتل اوین در تهران شامل افزایش سطح و تاسیسات معماری داخلی
اجرا و سرمایه گذاری پروژه های مسکونی متعدد از جمله پروژه ولنجک با مساحت 4500 متر مربع و پروژه فخر آباد با مساحت 2500 متر مربع
عضو هیئت مدیره شرکت اسکان و اجرای پروژه های مختلف از جمله
ایستگاه مترو رسالت
پروژه آزاد راه زنجان- تبریز منطقه 4
پروژه استحصال زمین از دریا در عسلویه

تالیفات
کتاب ایستایی و فن ساختمان انتشارات مرکز معماری ایران - سال چاپ 1390