سیر اندیشه ها در شهرسازی
 

سیر اندیشه ها در شهرسازی:

سیر اندیشه ها در شهرسازی بیانگر نظریات شهرسازی در طول زمان و بر پایه تغییرات و تحولات جامعه زاینده آن است. اندیشه شهرسازی (به معنای تفکر برای ایجاد ساختهایی متناسب با نیاز ساکنین شهر) از گذشته های دور وجود داشته است. نمونه بارز این اندیشه ها را میتوان در استفاده از فرهنگ به عنوان عاملی انتظام بخش در شکل دهی به سکونتهای انسانی (مطابق نظریات راپاپورت) رهگیری نمود. اما تبلور این اندیشه ها در شهرسازی را می توان در قرون 18 و 19 میلادی و از شروع شکل گیری شهر صنعتی در این دوره دانست.

در این دوره ی آموزشی که توسط دپارتمان شهرسازی مرکز معماری ایران و ویژه ی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی در کلیه ی گرایش های طراحی شهری و برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری تدوین شده است، کتاب ها و مقالات مهم این حوزه پوشش داده می شد. مهم ترین این منابع عبارتند از:

شهرسازی از تخیلات تا واقعیات ، تالیف فرانسوا شوای ، ترجمه ی دکتر محسن حبیبی

سیر اندیشه ها در شهر سازی ، جلد اول، دوم ، تالیف دکتر جهانشاه پاکزاد

شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن، تالیف واتسلاف اوستروفسکی، ترجمه ی دکتر لادن اعتضادی

مدت زمان این دوره 30 ساعت آموزشی و شروع آن از 6 بهمن ماه 1396 خواهد بود.
همچنین حضور داوطلبان آزمون دکتری شهرسازی و سایر علاقه مندان و پژوهشگران حوزه معماری و شهری در این دوره بلامانع است.ثبت نام آنلاین