معرفی اساتید اسکیس

اساتید اسکیس

 

مهندس پژمان شکوهی

مهندس دانیال صدیقی

مهندس داوود صلواتی

مهندس سعید میر طهماسب

 مهندس محمد فرشیدی