تفکر مقداری در طراحی معماری انرژی نور کاراسمینار فوق به معرفی روش ها و المان های طراحی معماری در راستای ارتقا عملکرد ساختمان در حوزه نور روز و مصرف انرژی می پردازد. شرکت در آن به دانشجویان و علاقه مندان این حوزه که به دنبال درک عمیق و محاسباتی این حوزه هستند، توصیه می شود

این سمینار رایگان ولی رزرو از طریق سایت مرکز معماری ایران الزامیست.

نام و نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل : *
دانشگاه : *
رشته تحصیلی : *
مقطع تحصیلی : *
ترم تحصیلی : *
شغل : *
زمینه علاقه مندی : *
نحوه اطلاع :مطالب علمی
سایر بخش ها