دوره های نرم افزار شهرسازی


 ١٠:٤٧ - يکشنبه ١٨ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٤٢ - يکشنبه ١٨ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٤٢ - چهارشنبه ٢ تير ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٢١ - سه شنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نرم افزار شهرسازی
نرم افزار شهرسازی
SPACE SYNTAX
مجموعه ای از نظريه و روش هايی است که به پديدار شناسی فضا می پردازد و می توان از آن بعنوان يکی از مهم ترين روش های معاصر ريخت شناسی فضا نام برد. در ساده ترين توضيح مي توان گفت مجموعه ای از روش ها و تئوری هايی است که به مطالعه پيکربندی فضا در مقياس معماری و شهری مي پردازد تا چگونگی اثر متقابل پيکربندی فضا ، سازمان اجتماعی و رفتارهای اجتماعی تشریح نماید.
 ١١:٥٢ - دوشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>