دکتر حسین خسروی

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات فردی

·         نام و نام خانوادگی:  حسین خسروی

·         نام پدر:  روح اله

·         شماره شناسنامه:  1757

·         تاریخ تولد:   08/06/1391

·         محل تولد:   شیراز

·         کاردانی:  معماری، دانشگاه ارومیه

·         کارشناسی:  معماری، دانشگاه بوعلی سینا

·         کارشناسی ارشد: طراحی شهری، دانشگاه تهران

·         دکتری: شهرسازی، دانشگاه تهران

·      Academic Email: h.khosravi@ut.ac.ir

·      General  Email: khosravi1234@gmail.com

سوابق تحصیلی

·         عضو بنیاد ملی نخبگان.

·         پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1393-1394.

·         رتبه 1 و معدل الف دوره کاردانی معماری ورودی 1383، دانشگاه ارومیه.

·         رتبه 5 کنکور کاردانی به کارشناسی معماری سال 1385.

·         رتبه 1 و معدل الف دوره کارشناسی معماری ورودی 1385، دانشگاه بوعلی سینا همدان.

·         رتبه 19 تئوری (آزمون تستی)، آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری، 1387.

·         اسکیس 88 درصد، آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری، 1387.

·         رتبه 2 مجموع آزمون‌های تستی و اسکیس کارشناسی ارشد طراحی شهری، 1387.

·         رتبه 3 کارشناسی ارشد طراحی شهری ورودی 1387، دانشگاه تهران.

·         رتبه 2، کنکور دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران، 1390.

طرح‌های پژوهشی

 • همکار پژوهش طرح تحقیقاتی "بررسی تاثیر خصوصیات محیط انسان-ساخت در مقیاس طراحی شهری بر روی پیاده‌روی، سلامت جسمی و سلامت روان ساکنین در سه محله‌ شهری شمال شیراز"، دانشگاه تهران،گروه شهرسازی، پشتیبانی شده با بودجه علمی دکتر سید حسین بحرینی، بهار 1392.
 • همکار پژوهش طرح تحقیقاتی "درآمدی بر تبیین معماری ایرانی-اسلامی در ساختمان‌های عمومی"، مرکز مطالعات و تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی، زمستان 1390 تا زمستان 1391.
 • همکار پژوهش طرح تحقیقاتی "بررسی نقش طراحی شهری در میزان سلامت جسمی شهروندان: تاثیر محیط ساخته شده بر الگوهای رفتاری مردم"، دانشگاه تهران،گروه شهرسازی، پشتیبانی شده با بودجه علمی دکتر سید حسین بحرینی، بهار 1389.

تالیف کتاب

 • راهنمای طراحی فضاهای شهری، جلد اول: جداره فضای شهری، به همراه دکتر سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، 1393.

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه

 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، تدوین راهنمای طراحی محلات مسکونی با تاکید بر اجتماع‌پذیری فضاهای محله متناسب با نیازهای سالمندان، نمونه موردی: محله بنفشه، مشهد، شیوا تقوی، دانشگاه هنر تهران.
 • مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تدوین اصول طراحی بر اساس معیارهای پیاده‌مداری زنان در بافت‌های شهری، نمونه موردی: محلات امیریه، نارمک جنوبی و آپادانا، سمیرا بهرامی، دانشگاه هنر اصفهان.
 • مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد، خوانش شکل شهر با رویکرد دستورزبان شهری؛ نمونه موردی شهر کاشان، نارمک جنوبی و آپادانا، مرضیه دارابی، دانشگاه هنر اصفهان.

مقالات پژوهشی

 • "بررسی تطبیقی مرمت شهری اصفهان و قیروان تونس"، کنفرانس منظر شهری اصفهان، پذیرش، چاپ و ارائه شفاهی مقاله، بهار 1389.
 • "کاربرد روش همکارانه در تهیه و اجرای طرح هادی "، اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستایی، با پشتیبانی بانک جهانی، پذیرش، چاپ و ارائه شفاهی مقاله، بهار 1389.
 • " سلامت جسمی شهروندان در شهرهای جدید، بررسی نقش طراحی شهری در میزان فعالیت‌های جسمی، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد"، اولین کنفرانس پایداری شهری، دانشگاه تهران، قطب توسعه پایدار شهری، پذیرش، چاپ و ارائه شفاهی مقاله، تابستان 1389.
 • "معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده‌روی، سلامت و آمادگی جسمانی، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد"، شماره 43 نشریه هنرهای زیبا، پاییز 1389.
 • "جایگاه المان شهری در معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی؛ بررسی رابطه صورت و محتوی و زیبایی‌شناسی سینتاکتیک و سمانتیک"، همایش زیبا سازی شهری، شهرداری شیراز، پاییز 1392. «مقاله برتر همایش».
 • "حضور زنان در فضای عمومی: جنبش گسترده‌ساز طرح‌واره و عادت‌واره‌های زنانه"، همایش زن، معماری و شهر، تهران، زمستان 1392.
 • " بررسی تطبیقی تاثیر ویژگی‌‌های اقلیمی و فرم فضاهای شهری بر الگوی رفتارهای شهری، نمونه: اقلیم گرم‌ و ‌خشک (یزد) و معتدل‌ و ‌مرطوب (فومن)"، نشریه طراحی محیط، در دست چاپ.
 • "مدرنیسم و تاثیر آن بر ذائقه زیبایی شناسی شهروندان"، دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، اردیبهشت 1393.
 • "جهانی شدن ارتباطات، فرهنگ سیاسی و تقاضای شهروندان به مشارکت در تصمیمات شهری، نمونه: منطقه 22 شهر تهران"، در دست داوری.
 • "بررسی میزان پیاده‌روی هدفمند و تفریحی در محلات شمال غرب شیراز و تاثیر آن‌ها بر مولفه‌های سلامت ساکنان"، نشریه هنرهای زیبا، در دست داوری.

·         The impact of urban design features and qualities on walkability and health in under-construction environments: The case of Hashtgerd New Town in Iran, Cities, 2012,  Corresponding author: Hossein Bahrainy.

·         The Probable effective neighborhoods’ built-environment Features on resident’s social interaction and mental health, Mahalle Meets Stadtquartier: Berlin, Rabat, Tehran, Istanbul. Istanbul Colloquium, 21-29 September 2014.

·         The impact of local built environment attributes on the elderly sociability, International Journal of Architecture & Urban Planning (IJAUP), 2015, with Fariba Gharai , Shiva Taghavi.

·         Impact of Academic Discipline on Aesthetic Preferences; Evaluation of Infill Façades by Professor and Student of Architecture and Urban Design, The Case of Iranian Professores and MA Student, 2014, Current Urban Studies, with: Fatemeh Aliakbari

 

·         The Impact Of Built Environment On Walkability: Case Study: North-West of Shiraz, Journal of Armanshahr and Urban Development. with Hossein Bahrainy, Fatemeh Aliakbari and Farnaz Khosravi.

·         Which Neighbourhood is Mentally Healthier to Live in, in Non-pluralized Heterogeneous Society? The Case of Shiraz’s North-west Neighbourhoods, Journal of Environment and Behavior, Under review, with Hossein Bahraini, Esfandiar Zebardast.

·         How Do Academic Disciplines Influence Aesthetic Preferences in Historic Infill Designs? The Case of Iranian Urban Designers and Architects, 2015, Urban Design International.


فعالیت های حرفه‌ای

·         پروژه‌های شهری

·         همکاری در طرح ساماندهی ورودی‌ها و خروجی‌های شهر تهران، مبداء ورودی غربی محور تهران-کرج، سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران، مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر، تابستان 1389 تا زمستان 1390.

·         همکاری در تهیه برنامه فیزیکی شهر توریستی-گردشگری خلیج فارس، مهندسین مشاور آوگون، پاییز 1389.

·         همکاری در طراحی شبکه دسترسی، طرح جامع سه بعدی و طرح آماده‌سازی شهر توریستی-گردشگری خلیج فارس، مهندسین مشاور آوگون، پاییز و زمستان 1389.

·         طراحی شبکه دسترسی شهر علی صدر، مهندسین مشاور آوگون، زمستان 1389.

·         همکاری در طرح بازنگری طرح جامع منطقه آزاد چابهار، سازمان مناطق آزاد کشور، زمستان 1389 و  بهار 1390.

·         طراحی مجموعه ویلایی-تفریحی، چمخاله، لنگرود، استان گیلان، مهندسین مشاور دژ آرا، بهار 1390.

·         طراحی شهری بافت اطراف بقعه قیدار نبی، شهرستان خدابنده، استان زنجان، سازمان عمران و بهسازی وزارت راه و شهرسازی، 1390.

·         طراحی شهری خیابان یادگار امام بین خیابان دامپزشکی تا خیابان هاشمی، سازمان زیباسازی شهر تهران، زمستان 1390.

·         طرح مکانیابی و مستندنگاری سقاخانه‌های شهری تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران، تابستان، پاییز و زمستان 1391.

·         ساماندهی ورودی جنوبی تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران، تابستان 1391.

·         مشارکت در طرح جامع توسعه آستان امام زاده یحیی (ع)، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، تابستان و پاییز 1391.

·         طرح امکان‌سنجی موقوفه گرمابه عمیدی نوری، منطقه 12 تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، پاییز 1391.

·         طراحی المان تقاطع غیر همسطح فرودگاه امام (ره)، سازمان زیباسازی شهر تهران، پاییز، 1391.

·         طراحی عوارضی خودرو بزرگراه خلیج فارس (بزرگراه تهران-قم)، سازمان زیباسازی شهر تهران، پاییز 1391.

·         طراحی المان میدان جهاد، سازمان زیباسازی شهر تهران، پاییز 1391.

·         طرح امکان سنجی موقوفه جراح تهرانی، منطقه 19 شهرداری تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، زمستان 1391.

·         طراحی شهری ساحل عسلویه، شهرداری عسلویه، 1393.

 

·         پروژه‌های معماری

·         طراحی مجموعه مسکونی 3 طبقه، مرودشت استان فارس، مهندسین مشاور مهان سازه پرشیا، پاییز 1385.

·         طراحی مجموعه مسکونی 4 طبقه کرمان، مهندسین مشاور مهان سازه پرشیا، بهار 1386.

·         طراحی مجموعه مسکونی-تجاری 4 طبقه در شیراز، مهندسین مشاور مهان سازه پرشیا، بهار 1386.

·         طراحی و اجرای معماری داخلی، خانه موسوی، شیراز، پاییز 1386.

·         همکاری در طراحی برج مسکونی ولنجک، تعاونی مسکن دانشگاه تهران، مهندسین مشاور آوگون، پاییز 1387.

·         همکاری در طراحی مجتمع مسکونی مهر قائم، تعاونی مسکن سپاه، مهندسین مشاور آوگون، زمستان 1387.

·         طراحی واحد مسکونی ویلایی بر اساس معیارهای اقلیمی در منطقه گرم و خشک کرمان، مهندسین مشاور آوگون،  بهار 1388

·         طراحی پروپوزال برج مراقبت فرودگاه بین المللی امام خمینی، مهندسین مشاور آوگون، پاییز 1389.

·         طراحی مجموعه‌های مسکن مهر صفادشت کرج، مهر 2 منطقه 10، مهندسین مشاور آوگون. زمستان 1389.

·         طراحی مجموعه‌های مسکن مهر صفادشت کرج ، مهر 2 منطقه 15، مهندسین مشاور آوگون. زمستان 1389.

·         طراحی مجموعه‌های مسکن مهر صفادشت کرج ، مهر 3 منطقه 15، مهندسین مشاور آوگون. زمستان 1389.

·         طراحی مجموعه مسکونی مقدم، تهران، بهار 1390.

·         مطالعات فاز صفر و طراحی مفهومی مجموعه ویلاهای ویژه (VIP) منطقه آزاد چابهار، بهار 1390.

·         طراحی مجموعه ویلاهای مجموعه تفریحی چمخاله، لنگرود، استان گیلان، مهندسین مشاور دژ آرا، بهار 1390.

·         طراحی مجموعه اقامتی-تفریحی سازمان بهزیستی همدان، استان همدان، مهندسین مشاور آوگون، بهار 1390.

·         طراحی مجموعه مسکونی رضایی، تهران، پاییز 1390.

·         طراحی مجموعه مسکونی کیهان، تهران، زمستان 1390.

·         طراحی مجموعه مسکونی مظفریان، تهران، پاییز 1391.

·         طراحی مجموعه های مسکونی شندآباد، بنی انسان، محمودیان و چیتگران، زمستان 1391.

·         پروژه‌های معماری مسکونی سال 1392.

·         پروژه‌های معماری مسکونی سال 1393.


فعالیت‌های آموزشی

·         تدریس مبانی و روش‌های طراحی شهری، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، ترم 2 سال تحصیلی 94-93.

·         تدریس زیبایی شناسی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ترم 2 سال تحصیلی 94-93.

·         تدریس تحلیل فضاهای شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ترم 2 سال تحصیلی 94-93.

·         تدریس مبانی شهرشناسی، دانشگاه غیرانتفاعی پارس  ترم 2 سال تحصیلی 94-93.

·         تدریس طرح 5 شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ترم 1 سال تحصیلی 94-93.

·         تدریس مبانی و روش‌های طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (شهرری)، ترم 1 سال تحصیلی 94-93.

·         تدریس درک و بیان محیط شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (شهرری)، ترم 1 سال تحصیلی 94-93.

·         تدریس مبانی و روش‌های طراحی شهری، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، ترم 2 سال تحصیلی 93-92.

·         تدریس طرح 5 شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ترم 2 سال تحصیلی 93-92.

·         تدریس شناخت فضای شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ترم 1 سال تحصیلی 93-92.

·         تدریس جامعه شناسی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ترم 1 سال تحصیلی 93-92.

·         تدریس کارگاه طراحی و سازماندهی فضا، بافت، محلات و جداره‌های شهری، دانشگاه فردوسی، ترم 2 سال تحصیلی 91-90.

·         تدریس کارگاه بافت و محلات شهری، موسسه طرح برتر (شیراز)، 1391.

·         تدریس کارگاه بافت و محلات شهری، موسسه ایوان خانه معمار (تهران)،  1391.

·         تدریس کارگاه طراحی و سازماندهی فضا و طراحی جداره های شهری، موسسه راگا (تهران و مشهد)، 1390 تا 1392.

·         تدریس کارگاه بافت و محلات شهری، موسسه راگا (تهران و مشهد)، 1390 تا 1392.

·         تدریس کارگاه طراحی و سازماندهی فضا و طراحی جداره‌های شهری، موسسه مهراز هشتم (مشهد)، 1390 تا 1392.

·         تدریس کارگاه بافت و محلات شهری، موسسه مهراز هشتم (مشهد)، 1390 تا 1392.

·         تدریس کارگاه طراحی جداره‌های شهری، اندیشه طراحی بومی، 1388، 1389 و 1390.

·         تدریس کارگاه بافت و محلات شهری، موسسه اندیشه طراحی بومی، 1388، 1389 و 1390.

·         تدریس کارگاه طراحی و سازماندهی فضا، موسسه اندیشه طراحی بومی، 1388، 1389 و 1390.

·         تدریس کارگاه ترسیم و ارائه در طراحی شهری، موسسه اندیشه طراحی بومی، 1388، 1389 و 1390.

·         تدریس کارگاه آمادگی کنکور ارشد طراحی شهری، جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا، 1387 و 1388.

·         تدریس نرم افزار Photoshop CS5، مهندسین مشاور آوگون، زمستان 1389.

·         تدریس نرم افزار 3D Max  مهندسین مشاور آوگون، پاییز و زمستان 1389.

·         تدریس مبانی طراحی در معماری: فرم-فضا-ارائه، دانشگاه شهید رجایی،  تابستان و پاییز 1389.

·         تدریس 3 دوره نرم افزار 3D Max، دانشگاه شهید رجایی، تابستان، پاییز و زمستان 1389.

·         تدریس فرایند طراحی شهری، دانشگاه شهید رجایی، دانشکده معماری، بهار 1389.

·         تدریس فرایند طراحی در معماری، دانشگاه شهید رجایی، دانشکده معماری، بهار 1389.

·         تدریس مبانی نظری معماری و شهرسازی، خانه شهرسازان ایران، بهار 1389.

·         تدریس اسکیس طراحی شهری، جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا، بهار 1389.

·         تدریس تحلیل فضای شهری، جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا، پاییز و زمستان 1389.

·         تدریس مبانی نظری طراحی شهری (مبانی نظری معماری و شهرسازی)، جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا، پاییز و زمستان 1389.

·         تدریس تحلیل فضای شهری، جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا، پاییز و زمستان 1388.

·         تدریس مبانی نظری طراحی شهری (مبانی نظری معماری و شهرسازی)، جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا، پاییز و زمستان 1388.

·         تدریس 2 دوره نرم افزار 3D Max، دانشگاه بوعلی سینا، بهار 1387.

 


دوره‌های تخصصی

·         دوره تخصصی نرم افزار فرمین، پردیس هنرهای زیبا، پروفسور هوشیار نوشین، بهار 1388.

·         دوره تخصصی سازه های کش-بستی، پردیس هنرهای زیبا، پروفسور ینوش ریبیلاک (Jonusz Rebielak)، بهار 1388.

·         دوره حرفه‌ای نگارش علمی به زبان انگلیسی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، پاییز 1388.

·         دوره بررسی تجارب مرمت شهری شهر بم، گرایش معماری و شهرسازی، با پشتیبانی یونسکو، زمستان 1388.

·         کارگاه روش‌های حل مساله بصورت گروهی، پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران، زمستان 1388.

·         دوره چگونگي ارزیابی و انتشار مقاله هاي علمي در مجله‌هاي بين‌المللي، دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی، زمستان 1388.

·         کارگاه مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت پروژه، دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، بهار 1389.

·         کارگاه مدیریت نیروهای انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پاییز 1389.

·         کارگاه تحقیقات کمی و روش های نمونه گیری، پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران، زمستان 1390.

·         کارگاه مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، بهار 1391.

·         کارگاه روش‌های تحلیل‌ آماری در نرم افزار spss، پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران، پاییز 1391.

·         دوره‌های سلامت روان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران (سال‌های 1387 تا 1390)

 

مطالب علمی
سایر بخش ها