رتبه های ما افتخار ما

رتبه های ارشد معماری

رتبه های برتر آزمون ۹۵ رتبه های برتر آزمون ۹۴  رتبه های برتر آزمون ۹۳


برای مشاهده رتبه های برتر آزمون ۹۵ کلیک کنید


دانشجویانی که نامشان در لیست رتبه های برتر ذکر نشده است از فرم زیر نام و نام خانوادگی و رتبه خود را ارسال نماید.

دریافت فرم