معرفی فعالیت دپارتمان

معرفی دپارتمان دکتری:

 گروه دکتری مرکز معماری ایران با هدف مهیا نمودن دانشجویان متقاضی برای کنکور دکتری معماری از دو سال گذشته تا کنون فعالیت نموده است. این گروه با دراختیارداشتن مشاورین متخصص و کارآمد و اساتید برجسته، توانمند و با تجربه و اجرای دقیق مراتب آمادگی آزمون به عنوان تخصصی ترین مرکز دراین حوزه شناخته میشود. برگزاری آزمونهای آزمایشی استاندارد به همراه مهندسی همساز با درجه سختی سوالات آزمون دکتری و برگزاری دوره های آزمون عملی (اسکیس) از دیگرفعالیت های این گروه است.