مقالات آموزشی طراحی نما


معرفی ویدئواکولوژی و استخراج معیارهای هماهنگی و عدم هماهنگی محیط بصری
معرفی ویدئواکولوژی و استخراج معیارهای هماهنگی و عدم هماهنگی محیط بصری با دستگاه بینایی از مطالعات ویدئواکولوژی انجام شده بر روی نمای ساختمان های گوناگون نویسنده: پورجعفر، محمدرضا؛ علوی باالمعنی، مریم؛ فتح الهی، یعقوب؛ پورجعفر، علی؛ بهار و تابستان 1390 - شماره 27 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 183 تا 196)
 ١٤:٤٨ - يکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تلفیق گردآور خورشیدی حرارتی با نمای ساختمان
نویسنده: حیدری، شاهین؛ محمدکاری، بهروز؛ عسکری انارکی، احمد؛ تابستان 1394، سال پنجم - شماره 2 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 31 تا 42)
 ١٤:٤٦ - يکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
پانل مدولار نمای ساختمان با قابلیت گرمایش و سرمایش
نویسنده: ابوالحسنی، نوشین؛ ثقفی، محمدجواد؛ فیاض، ریما؛ محمدکاری، بهروز؛ بهار 1395، سال ششم - شماره 1 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (11 صفحه - از 31 تا 41)
 ١٢:١٨ - شنبه ٦ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تزیین گیاهی نمای ساختمان ها
نویسنده: رستم پور، شبنم؛ آذر و دی 1383 - شماره 80 و 81 (4 صفحه - از 68 تا 71)
 ١٢:١٤ - شنبه ٦ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی تطبیقی میزان ادراک پیچیدگی در نمای ساختمان های رایج امروزی و سنتی شهر اردکان
نویسنده: بمانیان، محمدرضا؛ شهبازی، مهرداد؛ عریانی نژاد، رضا؛ زمستان 1395 - شماره 18 (10 صفحه - از 117 تا 126)
 ١٤:٠٢ - چهارشنبه ٣ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>