IDEOGRAM
 

 

+ سیلابس درسی

• یادگیری روند اصولی تفکر در معماری و بررسی بعدهای مختلف یک پروژه معماری
• معرفی انواع دیاگرام و کاربردهای آن
• تمرین های دو بعدی و سه بعدی ترسیم دیاگرام
• آموزش نحوه ارائه دیاگرام
• دیاگرام موضعی
• ترکیب نرم افزارها برای تولید دیاگرام
• دستورات مربوط به تولید مدارک معماری

+ شیوه آموزشی

به دو صورت آتلیه ای (کارگاهی) و سایت کامپیوتری
آتلیه ای : آتلیه جهت طراحی و ترسیم و ساخت ماکت
سایت کامپیوتری : جهت بخش نرم افزاری کلاس

+ تمرین های کلاس

تمرین های هفتگی که به صلاح دید استاد جهت تسلط بیشتر به نرم افزار به دانشجویان داده میشود.

+ مهارت های کسب شده توسط دانشجویان در پایان این دوره

فراگیری نگرشی متفاوت به روند طراحی و تفکر دیاگرامی ذیل یادگیری نرم افزارهای متنوعی مانند:
فتوشاپ (پست پروداکشن) – اسکچ آپ – اتوکد – قسمتی از راینو
ضمناً مخاطبین این دوره توانایی شرکت در مسابقات معتبر معماری و قدرت گرفتن پروژه های اجرایی به واسطه ی بیان درست و روان پروژه برای کارفرما را به دست می آورند.

+ پیش نیاز دوره (حداقل صلاحیت متقاضیان)

این دوره نیاز به زمینه ی قبلی برای مخاطبین ندارد ولی اگر تجربه ی یک طراحی معماری حتی در مقیاس دانشجویی را داشته باشند، بهتر است.

+ مدرک پایان دوره

مدرک پایان دوره مرکز معماری ایران

 

 

 

 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها