IDEOGRAM
 

 

+ سیلابس درسی

o درس اول : چیستی دیاگرام
• بررسی مفهوم دیاگرام به صورت عام و شناخت و معرفی دیاگرام های معماری
• بررسی اهداف و کارکردهای دیاگرام در معماری
• شناخت انواع دیاگرام ها در پروژه های معماری و بررسی نمونه های موردی
o درس دوم : بررسی دیاگرام ها از منظر مفاهیم گرافیکی
• اصول ترسیم دیاگرام
• آشنایی با نگاه دیاگرام محور
• آموزش تبدیل مفاهیم به عناصر گرافیکی
o درس سوم : آشنایی با روند تولید دیاگرام
• معرفی دیاگرام ها از نظر نحوه ارائه ( دیاگرام های بر مبنا تصویرسازی و دیاگرام های وکتوری )
• معرفی نحوه استفاده از نرم افزارهای Rhino , Illustrator, Photoshop در روند تولید
o درس چهارم : معرفی و آموزش اجمالی نرم افزار راینو
• آشنایی با محیط نرم افزار
• نحوه وارد کردن فایل به راینو از سایر نرم افزارهای سه بعدی
• معرفی ابزارهای اولیه ترسیم دو بعدی و سه بعدی
• گرفتن خروجی متناسب برای محیط نرم افزار ایلاستریتور
o درس پنجم : آموزش نرم افزار ایلاستریتور
• معرفی محیط نرم افزار و نوار ابزارهای مربوطه
• آموزش ترسیم و ویرایش دیاگرام
• خروجی متناسب جهت ارائه نهایی
o درس ششم : تولید دیاگرام
• ترسیم و تولید دیاگرام با تم های متنوع
o درس هفتم : دیاگرام های مبنی بر تصویرسازی ( مباحث مربوط به بخش آقای کدخدا )

+ شیوه آموزشی

به دو صورت آتلیه ای (کارگاهی) و سایت کامپیوتری
آتلیه ای : آتلیه جهت طراحی و ترسیم و ساخت ماکت
سایت کامپیوتری : جهت بخش نرم افزاری کلاس

+ تمرین های کلاس

تمرین های هفتگی که به صلاح دید استاد جهت تسلط بیشتر به نرم افزار به دانشجویان داده میشود.

+ مهارت های کسب شده توسط دانشجویان در پایان این دوره

فراگیری نگرشی متفاوت به روند طراحی و تفکر دیاگرامی ذیل یادگیری نرم افزارهای متنوعی مانند:
فتوشاپ (پست پروداکشن) – اسکچ آپ – اتوکد – قسمتی از راینو
ضمناً مخاطبین این دوره توانایی شرکت در مسابقات معتبر معماری و قدرت گرفتن پروژه های اجرایی به واسطه ی بیان درست و روان پروژه برای کارفرما را به دست می آورند.

+ پیش نیاز دوره (حداقل صلاحیت متقاضیان)

این دوره نیاز به زمینه ی قبلی برای مخاطبین ندارد ولی اگر تجربه ی یک طراحی معماری حتی در مقیاس دانشجویی را داشته باشند، بهتر است.

+ مدرک پایان دوره

مدرک پایان دوره مرکز معماری ایران

 

 

 

 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها