Google Sketchup
 

 

+ سیلابس درسی

• معرفی نوار ابزار نرم افزار و ترسیمات سه بعدی
• مدیریت و تنظیم لایه های ترسیم برای تغییرات ثانویه
• Import کردن فایل های JPG, Max,cadجهت متریال سازی

+ تمرین های کلاس

تمرین های هفتگی که به صلاح دید استاد جهت تسلط بیشتر به نرم افزار به دانشجویان داده میشود.  

+ مهارت های کسب شده توسط دانشجویان در پایان این دوره

• آشنایی کامل با سه بعدی سازی
• فضاهای متریال دهی
• تسلط کامل بر تنظیمات لایه ها
• آشنایی کامل با تکنیک های خروجی گرفتن

+ پیش نیاز دوره (حداقل صلاحیت متقاضیان)

اتوکد

+ مدرک پایان دوره

مدرک پایان دوره مرکز معماری ایران

 

 

 

 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها