سعید میرطهماسب

 

 

متولد : ۱۳۶۸
سوابق تحصیلی:
کارشناسی؛ مهندسی معماری دانشگاه هنر تبریز (فارغ التحصیل ۹۲)
کارشناسی ارشد؛ طراحی فضاهای بهداشتی - درمانی دانشگاه علم و صنعت ایران 
سوابق اسکیس:
رتبه ی یک اسکیس داخلی سال ۹۱
مدرس اسکیس معماری و معماری داخلی در مرکز معماری ایران از سال ۹۲
 
فعالیت ها:
طراح ارشد مهندسی مشاور ایلود از سال ۹۲ تا ۹۴
مدیر آتلیه ی دفتر معماری تیوا از ۹۴ تا امروز
 
نمونه کارها:

 

 

مطالب علمی
سایر بخش ها