ورکشاپ آنلاین سناریوگرافی
 
در این ورکشاپ به تولید تصاویری گرافیکی در جهت بیان سناریو طراحی پروژه ها می پردازیم. هدف برجسته کردن نقاط عطف کانسپت می باشد. 
این ورکشاپ پیشنیازی ندارد و تمامی تکنیکها از صفر آموزش داده می شوند.
 
مدرس: مهندس محمدرضا کدخدا
زمان برگزاری: 
دوشنبه 22 اردیبهشت ماه | ساعت 12 الی 16
هزینه:60.000 تومان
 
 رزرو و اطلاعات بیشتر:
۴۳۹۱۳۰۰۰ | داخلی ۱۱۳