علی اکبر صارمی
 
   متولد: 1332
 
   حوزه فعالیت : معماری و نقاشی
 
   سبک : پست مدرن
 
   تاثیر گرفته از : لویی کان
 
علی‌اکبر صارمی (۱۳۲۲-) معمار و نقاش ایرانی است.
صارمی در سال ۱۳۲۲ متولد