دوره های اجرایی اشتغال محور

 

 

+ ترم یک اشتغال محور

مهارت های اجرایی۱
تخریب _ گودبرداری-اجرای فونداسیون-پیاده کردن نقشه
- تخریب و گودبرداری
- ایمنی و حفاظت گود
- نیلینگ و انواع سازه نگهبان
- نظارت و اجرای انواع فونداسیون
- نحوه پیاده کردن نقشه
- پیاده کردن نقشه با دوربین و دستی
HSE ، گزارش نویسی ، وظایف ناظر و مراحل اخذ جواز
- شناخت مباحث HSE در كارگاه هاي ساختمانی.
- تعریف مهندس ناظر، تکالیف قانونی و شرح وظایف آن ها.
- ارکان و مراجعی که مهندسان ناظر مکلف به ارائه نامه، گزارش، اخطار و اطلاع رسانی می باشد.
- تعریف مجری ذیصلاح (سازنده)، تکالیف قانونی و شرح وظایف آن.
- انواع مسئولیت های مهندسان، معرفی تخلف ها و جرم ها
مهارت اجرایی ۲
اجرای انواع اسکلت- نظارت بر ساخت
اسکلت فلزی
- بررسی نقشه های اسکلت فلزی (بهینه سازی اجرایی)
- تنظیم قرارداد مجری اسکلت فلزی
- بررسی مراحل اجرایی اسکلت فلزی در کارخانه- در سایت
- بازرسی جوش
- بازدید از پروژه های در حال اجرا و کارخانه اسکلت فلزی
- تجربه عملی جوشکاری توسط دانشجویان
اسکلت بتنی
- بررسی نقشه های سازه بتنی (بهینه سازی اجرایی)
- تنظیم قرارداد مجری اسکلت بتنی
- بررسی مراحل اجرایی اسکلت بتنی
- بازدید از پروژه های در حال اجرا
- ساخت بتن توسط دانشجویان
- ارزیابی مقاومت بتن

+ ترم دو اشتغال محور

مهارت های اجرایی3 :
نظارت و اجرای المان های معماری (کف- دیوار- سقف- نما- پله)
_معرفی سلسله مراتب روند اجرای ساختمان _ ( پس از سازه )
_مبحث کف : اجرای کف سازی ، شیب بندی ، ایزولاسیون ، شناخت مصالح و شیوه های اجرایی ، تحلیل اقتصادی
_ مبحث دیوار : معرفی انواع و شیوه اجرای دیوارهای داخلی و خارجی ، نازک کاری ، شناخت مصالح ، تحلیل اقتصادی
_مبحث سقف : معرفی انواع سقف های کاذب و شیوه های اجرایی آنها ، شناخت مصالح مصرفی ، تحلیل اقتصادی
_مبحث پله : شناخت انواع و جزییات اجرا و مصالح مورد استفاده در پله ، تحلیل اقتصادی
_مبحث در و پنجره : معرفی انواع در و پنجره بر حسب نوع استفاده و نوع مصالح و ارائه جزییات اجرا و نصب ، تحلیل اقتصادی
_مبحث نما : معرفی مقدماتی انواع و شیوه های اجرایی نماهای متداول
تعامل تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با معماری
تاسیسات مکانیکی:
_آشنایی با تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع/ آب و فاضلاب
- سازو کار هر یک از سیستم ها
- شرایط انتخاب و نصب
- مراتب اجرایی به طور موردی
- فراگیری شیوه برآورد و تخمین سیستم های تاسیساتی
تاسیسات الکتریکی:
آشنایی با تجهیزات الکتریکی و روشنایی
- سیستم کلی توزیع برق در مدارها در ساختمان
- آشنایی با سیستم برق جایگزین
- مفاهیم نور و روشنایی
- تجهیزات نور و روشنایی
- استاندارد ها و ضوابط کلی
- معرفی کلی سیستم های هوشمندسازی.
مهارتهای ضروری حقوقی- مدیریتی برای مهندسان
-مبانی کلی قراردادهای طراحی و اجرائی
- قرارداد پیمان مدیریت، قیمت مقطوع، دستمزدی
- قرارداهای فهرست بها
-کارفرما شناسی و نحوه مذاکره با کارفرمادر پروژه های اجرایی
- بیمه و مالیات در قراردادهای اجرایی
- قراردادهای نظارت و اجرا در حوزه ساخت و ساز شهری
مدیریت کاربردی در اجرا
مهارتهای کسب شده توسط دانشجویان در پایان این دوره :
-آشنایی با نکات اجرایی معماری داخلی
-شناخت المان های معماری و نحوه اجرای آن ها
-آشنایی با تجهیزات الکتریکی و روشنایی
-آشنایی با تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع/ آب و فاضلاب
-آشنایی با نحوه مذاکره با کارفرما
-آشنایی با نحوه بستن قرارداد
مهارتهای کسب شده توسط دانشجویان در پایان این دوره :
-آشنایی با اجرای ساختمان از صفر تا صد.
شناخت مباحث HSE در كارگاه هاي ساختمانی.
آشنایی با نحوه اخذ جواز
شناخت وظایف ناظر در پروژه
-آشنایی با نکات اجرایی اسکلت بتنی و فلزی
مخاطبان دوره :
دانشجویان معماری و عمران
فارغ التحصیلان معماری و عمران
پیش نیاز دوره (حداقل صلاحیت متقاضیان) :
دانشجوی کارشناسی معماری و عمران

 

 

 

 

   
مطالب علمی
سایر بخش ها