Corona LABS
 

 

+ سیلابس درسی

• آشنایی با محیط نرم افزار مکس و یادگیری قواعد اصلی کار در محیط
• معرفی منابع نوری در کرونا
• آشنایی با پارامترهای متریال و نحوه استفاده از متریال لایبراری
• نورپردازی فضاهای خارجی و داخلی در روز و شب
• استفاده از تصاویر HDRI
• آشنایی اولیه با افکت دهی در کرونا

+ شیوه آموزش

نحوه آموزش بر اساس این میباشد که تمامی هنرجویان آشنایی با نرم افزار مکس ندارند و تمامی موارد مورد نیاز آنها در کلاس آموزش داده خواهد شد. در ادامه جلسات بصورت تئوری و عملی موارد تدریس شده مورد آزمون قرار میگیرد.

+ تمرین های کلاس

فایل های مورد نیاز در انتهای جلسات ارائه می گردد / سایت یک توانایی برگزاری دوره را دارا نیست .

+ مهارت های کسب شده توسط دانشجویان در پایان این دوره

• توانایی و مهارت نورپردازی فضاهای داخلی
• توانایی نور پردازی فضاهای خارجی
• آشنایی با انواع متریال دهی ها برای فضاهای معماری

+ پیش نیاز دوره (حداقل صلاحیت متقاضیان)

آشنایی با نرم افزار های مدلینگ

+ مدرک پایان دوره

مدرک پایان دوره مرکز معماری ایران

 

 

 

 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها