دانش کاربردی سازی در طراحی معماری
 

 

+ سیلابس درسی

1- شناخت تاثیر فرم بر سازه به منظور انتخاب فرم های بهینه در هماهنگی با سازه
2- بررسی سیستم های سازه ای از نظر معماری (مزایا و معایب از نظر معماری)
3- شناخت ابعادی المانهای مختلف سازه (تیر، ستون، خرپا، دیوار برشی)
4- تاثیر عوامل مربوط به خاک و گودبرداری و فونداسیون در طراحی معماری
5- ستون گذاری در طرح های معماری به صورت عملی و همراه با کرکسیون
6- تاثیر المانهای معماری بر سازه

+ مهارت های کسب شده توسط دانشجویان در پایان دوره

1- انجام طراحی معماری بر اساس واقعیت های اجرایی
2- مدیریت بهینه مهندسی سازه به عنوان همکار در تیم طراحی
3- دستیابی به طراحی معماری اقتصادی – اجرایی درهماهنگی با سازه
4- استفاده از ظرفیت و ایده های جدید سازه در طراحی معماری

+ (حداقل صلاحیت متقاضیان)پیشنیاز دوره

تسلط به یکی از نرم افزارها مانند: Auto cad – revit

+ شیوه آموزش

ترکیبی از تئوری و انجام پروژه

+ مدرک پایان دوره

به شرکت‌کنندگان این دوره، در‌صورت احراز شرایط حضور و کسب نمرهٔ لازم، مدرک TUVNORD از آلمان تقدیم می‌شود.

 

 

 

 برنامه ریزی و مدیریت این دوره با میلاد عبادی می باشد. شما می توانید از طریق آد رس الکترونیکی با ایشان در ارتباط باشید:
milad.ebadi@outlook.com
 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها