باشگاه دانشجویان مرکز معماری ایران
 
 
 
 
 

دانشجوی عزیز سلام !
  
الان که این برگه رو مطالعه میکنید یعنی عضو خانواده ی بزرگ مرکز معماری ایران هستید ، پس قبل از هر صحبتی ورودتون رو تبریک
می گیم.
 
کارت باشگاه دانشجویان مرکز معماری ایران چیست ؟
 
داشتن این کارت به منزله ی عضویت قطعی شما در باشگاه دانشجویی مرکز معماری ایران است .
 
فقط قبل از هر اقدامی با ارسال شماره ی 16 رقمی روی کارت به شماره 300005963 به صورت لاتین و بدون فاصله، کارت
خودتون رو فعال کنید.
 

چطور میشه از این کارت استفاده کرد ؟
شما در دو حالت کلی میتونین از این کارت استفاده کنید :
1- استفاده در مرکز :
شما دانشجو یا عضو عزیز می تونین با توجه به دستورالعمل نحوه ی محاسبه و شارژ کارت عضویت ، دوره های مورد نظر
خودتون رو انتخاب کرده و بر اساس میزان شارژ کارت طبق فرمول زیر از خدمات کارتتون بهره مند بشید.
 
 

مطالب علمی
سایر بخش ها