معرفی دپارتمان

معرفی دپارتمان معماری و معماری داخلی مرکز معماری ایران

دپارتمان معماری و معماری داخلی مرکز معماری ایران از سال 1385 به منظور برگزاری دوره های تخصصی معماری و طراحی داخلی ویژه معماران و غیر معماران علاقه مند به این حرفه تشکیل شد تا بتواند دانشجویان را علاوه بر آشنا کردن با دنیای حرفه ای در مسیر طراحی و اجرای تخصصی انواع پروژه های معماری قرار دهد.
این دپارتمان  با رویکردی امروزی و متفاوت در زمینه های مختلف طراحی معماری و معماری داخلی تا ساخت فنی و تکنیکی، دوره های آموزشی تخصصی ویژه ای برگزار می کند. این دپارتمان می کوشد تا با به کار گیری اساتید برجسته و متخصص جهت آموزش و ارتقاء سطح علمی دانشجویان علاوه بر مباحث تئوریک و نظری بتواند در مسیر آموزش های فنی و کاربردی گام بردارد .
از طریق تماس با مرکز معماری ایران و داخلی ۱۱۶ شما مستقیما با مسئول گروه در ارتباط خواهید بود.