معرفی دپارتمان

دوره های طراحی ، نظارت و اجرا:

مهندسین معمار معمولا در 3 بخش طراحی -نظارت و اجرا مشغول به کار می باشند . حال سوال اساسی این است که آموزش های دانشگاهی و تئوری تا چه میزان نیازهای حرفه ای مهندسین را در این 3 بخش برآورده می سازد؟
فاصله بین نیازهای مهندسین معمار در حرفه با آموزش های معمول در دانشگاه به حدی است که گاه مهندسین پس از فارغ التحصیلی و در ورود به حرفه دچار سردرگمی می گردند ، ضمن آنکه با پیشرفت روش های نوین طراحی و ساخت ، مهندسین شاغل نیز به ارتقا کیفی نیاز دارند . تاسیس دفاتر ارتباط صنعت با دانشگاه نیز تلاشی بوده است در راستای جبران این کمبود که عموما به بازدهی مورد نظر نرسیده اند . این مسئله در کنار ازدیاد فارغ التحصیلان رشته معماری باعث خواهد شد که در آینده بحران بیکاری را در بین مهندسین معمار شاهد باشیم. مرکز معماری ایران با تشخیص این مهم برای اولین بار اقدام به تدوین دوره های جامع طراحی - نظارت و اجرا متکی بر تجربه همکاران حرفه ای نموده است. و از نتایجی که در انتهای دوره موجود خواهد بود ، مهندسینی اجرایی و کارگاهی ست که به اصول و ریزه کاریهای کارهای اجرایی چه در جهت نظارت بر ساخت و وه در جهت اجرای ساختمان مسلط خواهند بود
در دوره های مذکور به طور مداوم بازدید های کارگاهی از مراحل گوناگون اجرا وجود دارد؛ به علاوه اینکه در صورت نیاز بازدبدهای کارخانه های تواید کننده قطعات و محطولات نیز صورت پذیرفته است.