معرفی دپارتمان

کلیات:

 

   به منظور تحقق بخشی از۰ وظایف آموزشی و  پژوهشی  مرکز معماری ایران و  کمک به رفع نیازهای آموزشی و  پژوهشی کشور در زمینه شهرسازی و نیز ارائه خدمات فنی- مهندسی و طرح های کاربردی به جامعه، دپارتمان شهرسازی مرکز معماری ایران با اهداف زیر تاسیس گردیده است:

 

اهداف:

-    پژوهش در زمینه های مختلف شهرسازی و نیز تخصصها و رشته های مرتبط در جهت ارتقاء توان علمی و عملی پژوهشگران و افراد شاغل در این حوزه.

-    اجرای برنامه ها و طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه شهرسازی در کشور.

-    تلاش در راستای تجاری سازی و کاربردی کردن نتایج تحقیقات و یافته ها و انتقال آن به بخش اجرایی.

-    ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از توان تخصصی و فنی دانشجویان علاقه مند.

-    تربیت نیروهای متعهد، متخصص و کارآمد فنی و مورد نیاز صنعت در زمینه شهرسازی. 

 

محل فعالیت:

محل فعالیت این دپارتمان واقع در مرکز معماری ایران می باشد.

 

وظایف و اختیارات:

-    تحقیق و پژوهش در مبانی نظری و بنیادی  شهرسازی و رشته های وابسته.

-    تحقیق و بررسی در زمینه دوره های مختلف شهرسازی سنتی و ملی ایران و معرفی اصول و قواعد قابل تعمیم و تلفیق آن با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی برای یافتن شیوه های اصولی و کاربردی مناسب برنامه ریزی و طراحی شهری و معماری در مناطق مختلف کشور.

-    برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و تکمیلی در زمینه شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

-    ایجاد ارتباط و همکاری و مشارکت با سایر مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و تشکل های حرفه ای مرتبط با فعالیت های مرکز در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

-    ایجاد بانک و پایگاه های اطلاعاتی مناسب به منظور ارائه خدمات پشتیبانی به محققان، متخصصان و سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط مطابق ضوابط مربوط.

-    عرضه خدمات نرم افزاری رایانه ای در بخش های معماری و شهرسازی و تهیه و تولید نرم افزارهای تخصصی .

-    ایجاد ارتباط فعال و سازنده با مراکز، مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل یا خارج از کشور از طریق گردهمایی های علمی، مبادله محقق یا اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک.

-    برگزاری همایش ها و میزگردهای تخصصی و بین المللی.

-    عرضه خدمات کارشناسی، مشاوره ای و مطالعاتی به بخش های دولتی، عمومی و خصوصی در زمینه های معماری و شهرسازی و طرح های توسعه و عمران در مقیاس های محلی تا ملی مرتبط با وظایف مرکز.

-    تشکیل نمایشگاه از دستاورد های مختلف معماری و شهرسازی.

-    برگزاری و شرکت در مسابقات معماری و شهرسازی و جشنواره های تخصصی مرتبط با وظایف مرکز.

-    تهیه، تدوین و ترجمه آثار و نتایج تحقیقات علمی و فنی مرتبط با مسائل تخصصی به منظور ارتقای سطح دانش معماری و شهرسازی با تأکید بر جنبه های اسلامی در کشور.

-    چاپ کتب و نشریات و تهیه و توزیع فیلم های آموزشی- تخصصی و عرضه آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

-    بررسی، شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی گوناگون در زمینه معماری و شهرسازی

-    فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب برای اجرای برنامه ها و طرحهای پژوهشی مربوط.

-    ایجاد ارتباط مطلوب و هماهنگی با متخصصین و مبتکرین در مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای مرتبط با شهرسازی کشور.

-    ارائه راهکارهای مناسب در زمینه کاربردی نمودن یافته های پژوهشی در زمینه شهرسازی و اعتلای آن.

-    ارائه و انتشار یافته ها و نتایج تحقیقات.