ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

محمدرضا کدخــدا

کارشناسی معماری از دانشگاه علـم و صنعت / کارشناسی ارشـد معماری

از دانشگاه علم و صنعـت

طـراح و استـاد دانشگـاه

سوابق کـاری و حرفــه ای:

- سـرپرست تیم طراحی هتل بلاروس-شهر مینسک پایتخت بلاروس

- مدیر دفتر معماری KAD STUDIO

- طراح ویلای "نزدیک" -دماوند(در حال اجرا)

- مدیر بخش مستندسازی و معرفی پروژه شهرک تحقیقاتی و آزمایشگاهی شـرکت ملی گاز ایران-تهران-شرکت مشاور پارس سازه

- همکاری در طرح تفضیلی ارتقـاء کاربردی و بصری اتوبان تهران_کرج-شـرکت مشاور آرمان شهر

- طراحی هایپر بین راهی گچسـر

- عضـو تیم طراحـی فاز 1 طرح توسعـه جزیره هندورابـی-نقش جهان پـارس(میرمیـران)

- مدیر بخش پژوهشی پروژه Developسد سیاه بیشه و طراحی رستوران مجموعـه

- سابقـه تدریس در دانشگاه تهران-هنـرهای زیبا-دانشگاه علم و صنعت-دانشگاه پـارس و...

- برگزاری بیش از 300 دوره در تهران و شهرستان های مختلف

- برگزاری بیش از 80 ورکشاپ در مرکز معماری ایران و دانشگاه های سـراسـری و آزاد

- مولـف سلسلـه کتب Sample Bookدر زمینه نحوه بیان کانسپت در فرآینـد طراحی معمـاری

- همکاری در تالیف کتب معماری سنتی ایران(شیراز-اصفهان) با دکتـر غلامحسین معماریان

- مقام نخست در مسابقه طراحی مجتمع تجاری توحید اصفهان-شـرکت مشاور صحیفه اسکان-دکتر سوادکوهی

- طرح برگزیده در مسابقه Future Citizen/ طرح برگزیده در مسابقه پل وین

- طراحی داخلی کافه رستوران icafe-میرداماد/مجموعه مسکونی ولنجک/Home office  بلوار کـشاورز

- مسئول مطالعاتی پروژه بهسازی پارک های بزرگ محلی تهران-دانشگاه علم و صنعت-دکتـر فیضـی

- طراحی و تدوین دوره های آموزشی معماری :

 PostProduction , IDEOGRAM , Massing Presentation , Villa Design , Urban production

 

 

ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

محمدرضا کدخــدا

کارشناسی معماری از دانشگاه علـم و صنعت / کارشناسی ارشـد معماری

از دانشگاه علم و صنعـت

طـراح و استـاد دانشگـاه

سوابق کـاری و حرفــه ای:

- سـرپرست تیم طراحی هتل بلاروس-شهر مینسک پایتخت بلاروس

- مدیر دفتر معماری KAD STUDIO

- طراح ویلای "نزدیک" -دماوند(در حال اجرا)

- مدیر بخش مستندسازی و معرفی پروژه شهرک تحقیقاتی و آزمایشگاهی شـرکت ملی گاز ایران-تهران-شرکت مشاور پارس سازه

- همکاری در طرح تفضیلی ارتقـاء کاربردی و بصری اتوبان تهران_کرج-شـرکت مشاور آرمان شهر

- طراحی هایپر بین راهی گچسـر

- عضـو تیم طراحـی فاز 1 طرح توسعـه جزیره هندورابـی-نقش جهان پـارس(میرمیـران)

- مدیر بخش پژوهشی پروژه Developسد سیاه بیشه و طراحی رستوران مجموعـه

- سابقـه تدریس در دانشگاه تهران-هنـرهای زیبا-دانشگاه علم و صنعت-دانشگاه پـارس و...

- برگزاری بیش از 300 دوره در تهران و شهرستان های مختلف

- برگزاری بیش از 80 ورکشاپ در مرکز معماری ایران و دانشگاه های سـراسـری و آزاد

- مولـف سلسلـه کتب Sample Bookدر زمینه نحوه بیان کانسپت در فرآینـد طراحی معمـاری

- همکاری در تالیف کتب معماری سنتی ایران(شیراز-اصفهان) با دکتـر غلامحسین معماریان

- مقام نخست در مسابقه طراحی مجتمع تجاری توحید اصفهان-شـرکت مشاور صحیفه اسکان-دکتر سوادکوهی

- طرح برگزیده در مسابقه Future Citizen/ طرح برگزیده در مسابقه پل وین

- طراحی داخلی کافه رستوران icafe-میرداماد/مجموعه مسکونی ولنجک/Home office  بلوار کـشاورز

- مسئول مطالعاتی پروژه بهسازی پارک های بزرگ محلی تهران-دانشگاه علم و صنعت-دکتـر فیضـی

- طراحی و تدوین دوره های آموزشی معماری :

 PostProduction , IDEOGRAM , Massing Presentation , Villa Design , Urban production