محمدرضا کدخــدا

کارشناسی معماری از دانشگاه علـم و صنعت / کارشناسی ارشـد معماری

از دانشگاه علم و صنعـت

طـراح و استـاد دانشگـاه

سوابق کـاری و حرفــه ای:

- سـرپرست تیم طراحی هتل بلاروس-شهر مینسک پایتخت بلاروس

- مدیر دفتر معماری KAD STUDIO

- طراح ویلای "نزدیک" -دماوند(در حال اجرا)

- مدیر بخش مستندسازی و معرفی پروژه شهرک تحقیقاتی و آزمایشگاهی شـرکت ملی گاز ایران-تهران-شرکت مشاور پارس سازه

- همکاری در طرح تفضیلی ارتقـاء کاربردی و بصری اتوبان تهران_کرج-شـرکت مشاور آرمان شهر

- طراحی هایپر بین راهی گچسـر

- عضـو تیم طراحـی فاز 1 طرح توسعـه جزیره هندورابـی-نقش جهان پـارس(میرمیـران)

- مدیر بخش پژوهشی پروژه Developسد سیاه بیشه و طراحی رستوران مجموعـه

- سابقـه تدریس در دانشگاه تهران-هنـرهای زیبا-دانشگاه علم و صنعت-دانشگاه پـارس و...

- برگزاری بیش از 300 دوره در تهران و شهرستان های مختلف

- برگزاری بیش از 80 ورکشاپ در مرکز معماری ایران و دانشگاه های سـراسـری و آزاد

- مولـف سلسلـه کتب Sample Bookدر زمینه نحوه بیان کانسپت در فرآینـد طراحی معمـاری

- همکاری در تالیف کتب معماری سنتی ایران(شیراز-اصفهان) با دکتـر غلامحسین معماریان

- مقام نخست در مسابقه طراحی مجتمع تجاری توحید اصفهان-شـرکت مشاور صحیفه اسکان-دکتر سوادکوهی

- طرح برگزیده در مسابقه Future Citizen/ طرح برگزیده در مسابقه پل وین

- طراحی داخلی کافه رستوران icafe-میرداماد/مجموعه مسکونی ولنجک/Home office بلوار کـشاورز

- مسئول مطالعاتی پروژه بهسازی پارک های بزرگ محلی تهران-دانشگاه علم و صنعت-دکتـر فیضـی

- طراحی و تدوین دوره های آموزشی معماری :

PostProduction , IDEOGRAM , Massing Presentation , Villa Design , Urban production