محسن تاجیـک
کارشناسـی ارشـد معمـاری 
سوابق کـاری و حرفــه ای:
- همکاری با دفتر F.M.A(جهت تولید کتاب The Function of Style ) - همکاری با دفتر ReNa Design  - همکاری با دفتر معماری و مهندسین مشاور توان (برج اداری white gold) - همکاری با دفتر معماری RMM - همکاری با دفتر رامان سوابق پژوهشی: - تدریس در مرکز معماری ایران از سال 90 تا اکنون - برگزاری کارگاه های متعدد در دانشگاه  - همکاری با مجله شارستان (ویژه نامه نسرین سراجی) - تالیف مقالات متعدد در نشریه های داخلی مسابقات و جوایز طراحی - رتبه دوم  گروه ساختمان های تجاری جایزه معماری داخلی ایران 1394 - طرح برگزیده در دومین دوسالانه ملی معماری ، شهر سازی و طراحی داخلی ایران 1393-1395 - فینالیست جایزه معماری معمار 1395 - رتبه سوم همکاری در مسابقه طراحی بانک پاسارگاد - رتبه سوم مسابقه طراحی مسکن در شهر اینده - طرح برگزیده مسابقه بین المللی CTBUH - طرح برگزیده مسابقه بین المللی ایستگاه مترو تبریز - طرح برگزیده مسابقه میادین شهر تبریز