ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه
محسن تاجیـک
کارشناسـی ارشـد معمـاری 
سوابق کـاری و حرفــه ای:
- همکاری با دفتر F.M.A(جهت تولید کتاب The Function of Style ) - همکاری با دفتر ReNa Design  - همکاری با دفتر معماری و مهندسین مشاور توان (برج اداری white gold) - همکاری با دفتر معماری RMM - همکاری با دفتر رامان سوابق پژوهشی: - تدریس در مرکز معماری ایران از سال 90 تا اکنون - برگزاری کارگاه های متعدد در دانشگاه  - همکاری با مجله شارستان (ویژه نامه نسرین سراجی) - تالیف مقالات متعدد در نشریه های داخلی مسابقات و جوایز طراحی - رتبه دوم  گروه ساختمان های تجاری جایزه معماری داخلی ایران 1394 - طرح برگزیده در دومین دوسالانه ملی معماری ، شهر سازی و طراحی داخلی ایران 1393-1395 - فینالیست جایزه معماری معمار 1395 - رتبه سوم همکاری در مسابقه طراحی بانک پاسارگاد - رتبه سوم مسابقه طراحی مسکن در شهر اینده - طرح برگزیده مسابقه بین المللی CTBUH - طرح برگزیده مسابقه بین المللی ایستگاه مترو تبریز - طرح برگزیده مسابقه میادین شهر تبریز
 
ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه
محسن تاجیـک
کارشناسـی ارشـد معمـاری 
سوابق کـاری و حرفــه ای:
- همکاری با دفتر F.M.A(جهت تولید کتاب The Function of Style ) - همکاری با دفتر ReNa Design  - همکاری با دفتر معماری و مهندسین مشاور توان (برج اداری white gold) - همکاری با دفتر معماری RMM - همکاری با دفتر رامان سوابق پژوهشی: - تدریس در مرکز معماری ایران از سال 90 تا اکنون - برگزاری کارگاه های متعدد در دانشگاه  - همکاری با مجله شارستان (ویژه نامه نسرین سراجی) - تالیف مقالات متعدد در نشریه های داخلی مسابقات و جوایز طراحی - رتبه دوم  گروه ساختمان های تجاری جایزه معماری داخلی ایران 1394 - طرح برگزیده در دومین دوسالانه ملی معماری ، شهر سازی و طراحی داخلی ایران 1393-1395 - فینالیست جایزه معماری معمار 1395 - رتبه سوم همکاری در مسابقه طراحی بانک پاسارگاد - رتبه سوم مسابقه طراحی مسکن در شهر اینده - طرح برگزیده مسابقه بین المللی CTBUH - طرح برگزیده مسابقه بین المللی ایستگاه مترو تبریز - طرح برگزیده مسابقه میادین شهر تبریز