ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

کارشناسی مرمت و احیاء ابنیه تاریخی(دانشکده میراث فرهنگی تهران-سال۱۳۸۴)

کارشناسی ارشد مرمت و احیائ ابنیه و بافتهای تاریخی(دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده هنر و معماری تهران مرکز -۸۹)

سوابق کاری و حرفه‌ای :

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آریانام طرح و ساخت از سال ۸۵ تا ۸۸/span>

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آریانام طرح و ساخت از سال ۸۸ تا ۱۳۹۲

مدیر بخش طراحی شرکت چوب پلاستیک دز-از اردیبهشت ۱۳۸۹ تا کنون

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس رودهن از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

تدریس در دانشکده میراث فرهنگی تهران از سال ۱۳۹۱ تا کنون

طراحی و ساخت پروژه های متعدد معماری- معماری داخلی و مرمت و احیائ ابنیه تاریخی

کسب مقام اول مسابقه بزرگ معمار-۱۳۹۱

کسب مقام اول  درسومین دوره مسابقه معماری نما- مجله معماری و ساختمان و 2A امارات -۱۳۹۱

کسب مقام اول  در دومین دوره مسابقه معماری نما- مجله معماری و ساختمان و 2A امارات -۱۳۹۰

ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

کارشناسی مرمت و احیاء ابنیه تاریخی(دانشکده میراث فرهنگی تهران-سال۱۳۸۴)

کارشناسی ارشد مرمت و احیائ ابنیه و بافتهای تاریخی(دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده هنر و معماری تهران مرکز -۸۹)

سوابق کاری و حرفه‌ای :

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آریانام طرح و ساخت از سال ۸۵ تا ۸۸/span>

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آریانام طرح و ساخت از سال ۸۸ تا ۱۳۹۲

مدیر بخش طراحی شرکت چوب پلاستیک دز-از اردیبهشت ۱۳۸۹ تا کنون

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس رودهن از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

تدریس در دانشکده میراث فرهنگی تهران از سال ۱۳۹۱ تا کنون

طراحی و ساخت پروژه های متعدد معماری- معماری داخلی و مرمت و احیائ ابنیه تاریخی

کسب مقام اول مسابقه بزرگ معمار-۱۳۹۱

کسب مقام اول  درسومین دوره مسابقه معماری نما- مجله معماری و ساختمان و 2A امارات -۱۳۹۱

کسب مقام اول  در دومین دوره مسابقه معماری نما- مجله معماری و ساختمان و 2A امارات -۱۳۹۰