کارشناسی مرمت و احیاء ابنیه تاریخی(دانشکده میراث فرهنگی تهران-سال۱۳۸۴)

کارشناسی ارشد مرمت و احیائ ابنیه و بافتهای تاریخی(دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده هنر و معماری تهران مرکز -۸۹)

سوابق کاری و حرفه‌ای :

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آریانام طرح و ساخت از سال ۸۵ تا ۸۸/span>

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آریانام طرح و ساخت از سال ۸۸ تا ۱۳۹۲

مدیر بخش طراحی شرکت چوب پلاستیک دز-از اردیبهشت ۱۳۸۹ تا کنون

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس رودهن از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

تدریس در دانشکده میراث فرهنگی تهران از سال ۱۳۹۱ تا کنون

طراحی و ساخت پروژه های متعدد معماری- معماری داخلی و مرمت و احیائ ابنیه تاریخی

کسب مقام اول مسابقه بزرگ معمار-۱۳۹۱

کسب مقام اول  درسومین دوره مسابقه معماری نما- مجله معماری و ساختمان و 2A امارات -۱۳۹۱

کسب مقام اول  در دومین دوره مسابقه معماری نما- مجله معماری و ساختمان و 2A امارات -۱۳۹۰