احسان طالبیان

 

معمار و طراح

 کارشناسی ارشد معماری

سوابق کاری و حرفه‌ای : 

  -  برگزیده جایزه بین المللی معماری میرمیران/۱۳۹۴

  -    مدرس مدعو دانشگاه کاشان/۱۳۹۳

  -   مدرس مرکز معماری ایران /۱۳۹۰ تا کنون

  -  طراح و محقق معماری

  -  رتبه اول طراحی غرفه های نمایشگاهی/ وزارت راه و شهرسازی/۱۳۹۱

  -  رتبه اول طراحی غرفه های نمایشگاهی/ وزارت راه و شهرسازی/۱۳۹۲

  -  تالیف مقاله با موضوع اهمیت مدیریت انرژی در پروژه های شهر پایدار/۱۳۹۱

  -  تالیف مقاله با موضوع نحوه بکارگیری سامانه ایستا در اقلیم گرم و خشک ایران / ۱۳۹۴

  -  تالیف مقاله با موضوع بررسی نقش کالبدی آب انبار های نواحی خشک ایران و تاثیر هندسه معماری بر فرایند اکولوژیکی کاهش دما/۱۳۹۴

  -  برگزیده دومین سمینار بین المللی شارستان/ قطب علمی معماری دانشگاه تهران/۱۳۹۱

  -  طراحی و طراحی داخلی برج گلسار الهیه/۱۳۹۲

  -  موسس دفتر طراحی معماری و معماری داخلی آرتا

  -  برگزیده جوایز متعدد داخلی و بین المللی معماری