طراحی فضای سبز در معماری

 

 

 

+ سیلابس درسی

سیلابس درسی دوره مقدماتی و پیشرفته فضای سبز :
- تعریف طراحی فضای سبز در معماری
-طراحی آبنما و باغ های آبی
-اهداف و آشنایی با هرس گیاهان در فضای سبز
-طراحی Dry Garden / Rock Garden / Green Roof و . . .
-فضای سبز به روی انواع شیب و ترانشه Green wall
-ظوابط زمین بازی کودکان در فضای سبز
-گیاهان آبزی و شناخت زیرساخت های لازم
-جانمایی صحیح گیاهان
- آشنایی با تعدادی گیاهان فضای باز
سیلابس درسی دوره فضای سبز در معماری داخلی:
- تعریف طراحی فضای سبز در معماری داخلی
-اهمیت فضای سبز در طراحی داخلی
-شناخت نیازهای حیاتی گیاهان
-طبقه بندی گیاهان آپارتمانی از نظر شکل ظاهری و رویش
-آشنایی با نکات لازم در زمان تامین نور مورد نیاز گیاهان به شکل مصنوعی
-بستر کاشت و محل استقرار گیاه
-انواع طراحی فضای سبز در معماری داخلی
-آشنایی با گیاهان سمی
- گیاهان تصویه کننده هوا
- معرفی تعدادی از گیاهان آپارتمانی

+ پیش نیاز دوره (حداقل صلاحیت متقاضیان)

پيش نياز دوره آشنايى با نقشه كشي ميباشد كه اگر آشنايى با اتوكد داشته باشند صدالبته بهتر و موفق تر خواهند بود و در ارائه پروژه و كسب رتبه بالاتر موفق تر عمل خواهند نمود

+ تمرین های کلاس

در طول دوره متناسب با پيشرفت كلاس و پتانسيل دانشجويان پروژه هايى با هدف قرار گيرى در شرايط و موقعيت حقيقى ارائه ميكردد ، همچنين در برخى موارد سوالاتى جهت به چالش كشيدن دانشجويان طرح ميشود .

+ نمونه کار دانشجویان+ مدرک پایان دوره

در صورت تایید حضور و انجام تمرینات کلاسی هر دانشجو، توسط استاد، حداکثر یک ماه بعد از تحویل پروژه مدرک داخلی مرکز معماری ایران، به دانشجوی مورد نظر ارائه می شود.

 

 

 

 برنامه ریزی و مدیریت این دوره با میلاد عبادی می باشد. شما می توانید از طریق آد رس الکترونیکی با ایشان در ارتباط باشید:
milad.ebadi@outlook.com
 
 
 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها