طراحی فضای سبز در معماری
 

 

+ سیلابس درسی

سیلابس درسی دوره مقدماتی و پیشرفته فضای سبز :
- تعریف طراحی فضای سبز در معماری
-طراحی آبنما و باغ های آبی
-اهداف و آشنایی با هرس گیاهان در فضای سبز
-طراحی Dry Garden / Rock Garden / Green Roof و . . .
-فضای سبز به روی انواع شیب و ترانشه Green wall
-ظوابط زمین بازی کودکان در فضای سبز
-گیاهان آبزی و شناخت زیرساخت های لازم
-جانمایی صحیح گیاهان
- آشنایی با تعدادی گیاهان فضای باز
سیلابس درسی دوره فضای سبز در معماری داخلی:
- تعریف طراحی فضای سبز در معماری داخلی
-اهمیت فضای سبز در طراحی داخلی
-شناخت نیازهای حیاتی گیاهان
-طبقه بندی گیاهان آپارتمانی از نظر شکل ظاهری و رویش
-آشنایی با نکات لازم در زمان تامین نور مورد نیاز گیاهان به شکل مصنوعی
-بستر کاشت و محل استقرار گیاه
-انواع طراحی فضای سبز در معماری داخلی
-آشنایی با گیاهان سمی
- گیاهان تصویه کننده هوا
- معرفی تعدادی از گیاهان آپارتمانی

+ پیش نیاز دوره (حداقل صلاحیت متقاضیان)

پيش نياز دوره آشنايى با نقشه كشي ميباشد كه اگر آشنايى با اتوكد داشته باشند صدالبته بهتر و موفق تر خواهند بود و در ارائه پروژه و كسب رتبه بالاتر موفق تر عمل خواهند نمود

+ تمرین های کلاس

در طول دوره متناسب با پيشرفت كلاس و پتانسيل دانشجويان پروژه هايى با هدف قرار گيرى در شرايط و موقعيت حقيقى ارائه ميكردد ، همچنين در برخى موارد سوالاتى جهت به چالش كشيدن دانشجويان طرح ميشود .

+ نمونه کار دانشجویان+ مدرک پایان دوره

در صورت تایید حضور و انجام تمرینات کلاسی هر دانشجو، توسط استاد، حداکثر یک ماه بعد از تحویل پروژه مدرک داخلی مرکز معماری ایران، به دانشجوی مورد نظر ارائه می شود.

 

 

 

 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها