نرم افزار Rhinoceros
 

 

+ سیلابس درسی

• معرفی و آشنایی با محیط راینو و انواع نمایه ها
• آشنایی با ابزار های ترسیمی دو بعدی
• معرفی ابزار های ویرایشی به منظور تکمیل ترسیمات دو بعدی و رسیدن به کیفیت مطلوب برای ارایه این ترسیمات
• معرفی دستورات مربوط به solid و تبدیل خطوط دو بعدی به احجام سه بعدی
• ویرایش کردن اشکال و احجام به منظور دست یابی به مدل سه بعدی معنا دار در معماری
• معرفی دستور های surface و پوسته های آزاد
• ویرایش صفحات و خلق پوسته های پیچیده
• معرفی منطق تفکری Nurbs Modeling و ارتباط بر قرار کردن بین خطوط دو بعد و برخورد صفحه ای با راینو
• دستورات تکمیلی مدلینگ کردن
• انواع روش های وارد کردن و خارج کردن فایل ها و رابط آنها با نرم افزارهایه دیگر
• آشنایی با محیط رندرینگ نرم افزار
• پروژه پایانی در انتهایه دوره

+ تمرین های کلاس

تمرین های هفتگی که به صلاح دید استاد جهت تسلط بیشتر به نرم افزار به دانشجویان داده میشود.

+ مهارت های کسب شده توسط دانشجویان در پایان این دوره

• آشنایی کامل با محیط نرم افزار
• تسلط کامل بر مجموعه ابزارهای ترسیم خطوط
• استفاده از خط فرمان براساس دستورات ترسیمی
• نحوه ایجاد چند ضلعی های منتظم
• نحوه ایجاد سطوح توسط دستور Surface
• نحوه ایجاد انواع احجام از نوع Solid
• آشنایی با لایه ها و کاربرد آنها
• آشنایی کامل با مجموعه دستورات کنترلی در ترسیمات و کاربرد آنها ( Move، Offset، chamfer و...)

+ پیش نیاز دوره (حداقل صلاحیت متقاضیان)

پيش نياز دوره آشنايى با اتوکد مي باشد كه اگر آشنايى با اتوكد داشته باشند صدالبته بهتر و موفق تر خواهند بود و در ارائه پروژه و كسب رتبه بالاتر موفق تر عمل خواهند نمود .

+ مدرک پایان دوره

مدرک پایان دوره مرکز معماری ایران

 

 

 

 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها