سوابق تحصیلی
 
- لیسانس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
- فوق لیسانس عمران- زلزله از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
سوابق حرفه ای
 
نظارت کارگاهی در پروژه های مسکونی از سال 1392
 
سوابق آموزشی
 
تدریس ایستایی و فن ساختمان در مرکز معماری ایران از سال 1395