ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه
 
سوابق تحصیلی
 
- لیسانس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
- فوق لیسانس عمران- زلزله از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
سوابق حرفه ای
 
نظارت کارگاهی در پروژه های مسکونی از سال 1392
 
سوابق آموزشی
 
تدریس ایستایی و فن ساختمان در مرکز معماری ایران از سال 1395
 
ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه
 
سوابق تحصیلی
 
- لیسانس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
- فوق لیسانس عمران- زلزله از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
سوابق حرفه ای
 
نظارت کارگاهی در پروژه های مسکونی از سال 1392
 
سوابق آموزشی
 
تدریس ایستایی و فن ساختمان در مرکز معماری ایران از سال 1395