دکتر مرتضی رهبر
 
سوابق تحصیلی
 
1396 - 1397 :
پژوهشگر فرصت مطالعاتی دکتری معماری دیجیتال، دانشگاه ETH Zurich
"بهینه سازی جانمایی فضایی در معماری  (با استفاده از هایبرید الگوریتم ژنتیک و سوارم)"
استاد راهنما:  پروفسور لودگر هوشتات Prof. Ludger Hovestadt
 
1392 -  1397:
پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه تربیت مدرس
"بهینه سازی جانمایی فضایی در معماری  (با استفاده از هایبرید الگوریتم ژنتیک و سوارم)"
استاد راهنما:  دکتر محمدجواد مهدوی نژاد
اساتید مشاور: دکتر محمدرضا بمانیان، دکتر امیر حسین دوائی مرکزی
 
1385 - 1:
388 کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
"نقش و جایگاه رود در منظر شهری (نمونه موردی: رود دره کن)"
استاد راهنما:  مهندس مهدی شیبانی
نمره رساله:   75/19  (بالاترین نمره رساله گروه تا زمان دفاع)
معدل: 56/17
 
1381 - 1385:
کارشناسی معماری، دانشگاه شیراز، شیراز
"خانه انرژی صفر (طراحی موردی: ویلای مسکونی لواسان)"
استاد راهنما: دکتر کاظم معمارضیا
نمره رساله:  19
معدل:  07/17
 
سوابق آموزشی 
 
الف) کارگاه های آموزشی برگزار شده 
کارگاه اسکریپت نویسی پایتون در معماری و توسعه پلاگین گرسهاپر، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 1397
13 دوره کارگاه بهینه سازی انرژی در ساختمان (هر دوره 3 روز کامل)، از سال 1393 تا کنون، دانشگاه تربیت مدرس
14 دوره کارگاه بهینه سازی و فرم یابی در معماری (هر دوره 2 روز کامل)،  از سال 1393 تا کنون، دانشگاه تربیت مدرس
14 دوره کارگاه معماری الگوریتمیک و مبانی ریاضی در فرم یابی معماری (هر دوره 4 روز کامل)،  از سال 1393 تا کنون، دانشگاه تربیت مدرس
کارگاه معماری کینتیک (استفاده از آردوئینو در گرسهاپر به همراه ساخت پاویون)، دانشگاه هنر تهران، اسفند ماه 1395
کارگاه معماری پارامتریک، اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار، دانشگاه مازندران، بابلسر، اردیبهشت 1395
کارگاه معماری پارامتریک، بهار 1391، موسسه آموزشی رایاتک، تهران
کارگاه ساخت دیجیتال و معماری پارامتریک، پائیز و زمستان 1391، شهربازی سرپوشده قم
کارگاه معماری پارامتریک، زمستان 1390، شرکت معماری ری را، تهران
 
ب) کارگاه های آموزشی پیش رو 
کارگاه هوش مصنوعی در معماری، انجمن معماران دیجیتال اروپا، eCAADe 2018، سپتامبر 2018
 
پ) کارگاه های آموزشی شرکت کرده
شرکت در کارگاه آموزش کدنویسی علمی و معماری در محیط متمتیکا Mathematica، دانشگاه ETH Zurich، مهر الی آذر 1396
شرکت در کارگاه آموزش اسکریپت نویسی سی-شارپ C#  در معماری، دانشگاه فنی برلین، آلمان، اردیبهشت 1396
شرکت در کارگاه آموزش استانداردهای طراحی معماری نمایشگاه های خودرو آئودی، اینگولشتات، آلمان، شهریور 1395 
 
ت) تدریس
تدریس مقدمات طراحی معماری 1، دانشگاه شهید بهشتی، تدریس‌یار (Assistant)
تدریس طرح نهایی، دانشگاه شهید بهشتی، تدریس‌یار  (Assistant)
تدریس معماری پارامتریک و معماری دیجیتال با پلاگین Grasshopper در محیط Rhinoceros
تدریس مدل سازی حرفه ای معماری در نرم افزار 3D Studio Max
تدریس رندرینگ و شبیه سازی رئال معماری با پلاگین Vray   در محیط 3D Studio Max
تدریس انیمیشن سه بعدی معماری در نرم افزار 3D Studio Max
تدریس انیمیشن دو بعدی در نرم افزار SwishMax
تدریس پست پروسسینگ معماری در نرم افزار Adobe Photoshop
 
ث) سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج
سخنرانی در نشست انجمن مفاخر معماری ایران با عنوان سخنرانی:  طراحی مولد، تیرماه 1397، موزه امام علی (ع)، تهران، ایران
سخنرانی در سمینار فصلی معماری دیجیتال گروه طراحی رایانشی دانشگاه ETH Zurich، عنوان سخنرانی: طراحی با استفاده از هوش مصنوعی، دی ماه 1396، لیسبون، پرتغال 
 
سخنرانی کنفرانس جامع طراحی، عنوان سخنرانی: معماری پارامتریک و دیجیتال، اردیبهشت ماه 1396، فرهنگستان هنر، تهران، ایران
 
سخنرانی در نشست انجمن مفاخر معماری ایران با عنوان بهینه سازی در طراحی معماری، عنوان سخنرانی:  هوش مصنوعی و الگوریتم های تکاملی، دی ماه 1395، موزه امام علی (ع)، تهران، ایران
 
سخنرانی در نشست انجمن مفاخر معماری ایران با عنوان تولد معماری دیجیتال، عنوان سخنرانی:  معماری در عصر دیجیتال، آبان ماه 1395، موزه امام علی (ع)، تهران، ایران
 
سخنرانی در نشست انجمن مفاخر معماری ایران با عنوان الگوریتم معماری با نگاهی به طراحی فرآیندی در آثار شاخص معماری جهان و معماری ایرانی اسلامی، عنوان سخنرانی:  سبک پارامتریسیزم در معماری، اردیبهشت ماه 1395، موزه امام علی (ع)، تهران، ایران
 
سخنرانی در همایش بین المللی میراث معماری صنعتی؛ چالش ها و افق های پیشرو، عنوان سخنرانی:  ارزیابی اثرات زیست محیطی ساخت دیجیتالی، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 1394 
Lecture Presentation, EIA of Digital Fabrication, Industrial Heritage in Architecture, Tarbiat Modares University, February 2016
 
سخنرانی در اولین همایش معماری دیجیتال، عنوان سخنرانی:  ساخت دیجیتالی در معماری، زمستان 1392، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 
Lecture presentation, Tehran Riverfronts Rehabilitation (Case study: Kan River), Green Culture in the City, IFLA APR Congress 2009, Incheon, S. Korea
 
سخنرانی در سازمان همیاری شهرداری های استان تهران، موضوع سخنرانی: معماری روستا، پائیز 1386 
 
ج) برگزاری سفرهای علمی و پژوهشی
برگزاری سفر علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی به مقصد کره جنوبی جهت شرکت در کنفرانس بین المللی معماران منظر آسیا در سال 2009 (نماینده دانشگاه و مدیر سفر)
برگزاری سفر علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی به مقصد چین جهت شرکت در کنفرانس بین المللی معماران منظر جهان در سال 2010 و بازدید از Expo 2010 در شانگهای (نماینده دانشگاه و مدیر سفر)
 
سوابق پژوهشی 
 
الف) انتشار مقاله
“Space Allocation probability heat map based on trained cGAN”, submitted to Nexus Network Journal, 2018
“Application of Hybrid PSO-GA algorithm in optimal location finding”, submitted to International Journal of Architectural Computing, 2018
"Isfahan’s Organic and Planned Form of Urban Greenways in Safavid Period" International Journal of Architecture and Urban Development 6.1 (2016)
"Greenway Planning for Tehran Metropolis" 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning. 2016
"Tehran Urban Development Planning with a Landscape Ecology Approach (Case Study: Municipal District 22, Tehran)", Journal of Landscape Studies 3 (2010), pp. 65-73
"Greenway Planning in the High Populated Cities (Case Study: Tehran's Greenway Structure)", Harmony and Prosperity, Traditional Inheritance and Sustainable Development, Proceedings of 47th IFLA World Congress 2010, Suzhou, China
"Tehran Riverfronts Rehabilitation (Case study: Kan River)", Green Culture in the City, Proceedings of IFLA APR Congress 2009, Incheon, S. Korea, pp. 214-221. (Oral Presentation)
 
" شهر و رفتارهای انسانی"، مجله منظر، دوره 1، شماره 1، پاییز 1388
 
ب) تالیف و ترجمه کتاب
تالیف کتاب "سبک پارامتریسیزم در معماری عصر دیجیتال"، تالیف: محمدرضا بمانیان و مرتضی رهبر، انتشارات نگاه، 1397
ترجمه کتاب " ساخت دیجیتالی، تکنیک های متریالی و معمارانه" نویسنده: لیزا ایواموتو، مترجم: محمدجواد مهدوی نژاد و مرتضی رهبر، انتشارات هنر معماری قرن، 1396
تالیف کتاب "تفکر پارامتریک در طراحی معماری ( با استفاده از گرسهاپر)"، تالیف: مرتضی رهبر و سارا احمد زاده، در مرحله پایانی تدوین
تالیف کتاب "مقدمه ای بر بهینه سازی در طراحی معماری"، تالیف: امیرحسین دوائی مرکزی و مرتضی رهبر، در فرآیند تکمیل نگارش
 
پ) داوری مجلات 
 
داور بین المللی مجله معماری دییجتال انگلستان با عنوان International Journal of Architectural Computing  چاپ انتشارات Sage
 
پ) طرح های پژوهشی و تحقیقاتی
 
عضو کارگروه طرح پژوهشی نماهای داینامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر کارگروه: دکتر امیرحسین دوائی مرکزی (استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران)، 1391 - 1392
طرح پژوهشی و امکان سنجی مجموعه چند منظوره آسمان، گروه ساختمانی مجموعه اقتصادی برادران گرامی، مدیر پژوهش و طراحی: مرتضی رهبر، 1391
سیر تحول هندسه در باغ ایرانی، دپارتمان معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی، زیر نظر استاد مهدی شیبانی، 1387
تصویر ذهنی فضاهای شهری، دپارتمان معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی، زیر نظر استاد سید حسن تقوائی، 1387
 
 
جوایز و افتخارات علمی 
 
کسب مقام اول مسابقه معماری طراحی نمای هتل پنج ستاره مبین کربلای معلی، پائیز 1395، تهران، برگزار کننده مسابقه: شرکت آبادگران مارگون و تدبیر توسعه 
 
Honor Award of USITT International Student Design Competition on Ideal Theatre (Member of Aura Team), Cincinnati, USA, March 2009
کسب مقام دوم و مدال افتخار مسابقات جهانی دانشجویی با موضوع طراحی تئاتر ایده آل، سین سیناتی، آمریکا، 2009، عضو گروه معماری آئورا
 
کسب مقام دوم مسابقه معماری پروژه های اجرا شده در ایران، مجله معمار، پائیز 1390، اقامتگاه اسکی بارین، تهران، عضو گروه معماری استودیو ری را 
 
مهارت ها 
 
الف) نرم افزار
 
BIM: Revit, ArchiCAD
3D Modeling: 3ds Max, Rhino, SketchUp
Parametric Modeling: Grasshopper, Dynamo
Scripting & Programming Language Python
Drafting: AutoCAD
Rendering: Vray, Scanline
Post Processing: Photoshop
3D Animation: 3Ds Max
2D Animation: Swish Max Studio
Presentation: PowerPoint, Swish Max Studio
Video Processing: Adobe Premiere, Sony Vegas
CAM: Pepakura
Office Applications:
Mathematical Microsoft PowerPoint, Word, Excel
Matlab, Mathematica
 
ب) زبان های خارجی
 
دارای مدرک IELTS (با نمره مجموع 7، سال 2009)
دارای مدرک TOEFL-IBT (با نمره مجموع 94، سال 2010)
دارای مدرک GRE (با نمره مجموع 1100، سال 2010)
دارای مدرک Tolimo (با نمره مجموع 560، سال 2013)
شرکت در دوره های عالی مترجمی زبان، واحد زبان موسسه ترجمان علوم وابسته به وزارت علوم، زیر نظر و آموزش استاد دکتر عبدالمحمود رضوانی
 
عضویت در مجامع و انجمن های علمی
 
عضو انجمن علمی معماری منظر ایران، 1392
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران، از سال 1391
عضو انجمن ASLA، 2009-2010
 
سوابق اجرایی
 
طراحی و اجرا چندین پروژه ساختمانی از سال 1388 تا کنون که شامل موارد زیر می باشد:
بازسازی و طراحی داخلی ساختمان اداری گلستان، پونک (اجرا شده)
طراحی برج تجاری ارویا، خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر (مراحل پایانی اجرا)
طراحی مسجد دانشگاه صنعتی اراک ( در حال ساخت)
طراحی شهربازی سرپوشده قم (اجرا شده)
طراحی داخلی فروشگاه LLADRO پالادیوم، تهران (اجرا شده)
طراحی داخلی فروشگاه Idexe پالادیوم، تهران (اجرا شده)
طراحی داخلی فروشگاه La vie en rose پالادیوم، تهران (اجرا شده)
طراحی نانوایی مدرن زعفرانیه (در حال ساخت)
طراحی نمای هتل پنج ستاره مبین (حدائق الروضتین) کربلای معلی (مراحل پایانی اجرا)
 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها