ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

سعید میرطهماسب

کارشناسـی معماری از دانشگـاه هنـر اسلامـی تبریـز

کارشناسـی ارشـد معمـاری از دانشگـاه علـم و صنعـت ایـران

سوابق کـاری و حرفــه ای:

- عضو دفتر فنی معاونت عمرانی شهرداری منطقه 5 تهران،87

- همکاری با معاونت عمرانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز(88 تا 90)

- طراح ارشد آتلیه مهندسین مشاور ایلود (92 تا 94)

- نظارت عالی درپروژه های بیمارستانی مهندسین مشاور ایلود

- عضو آتلیه طراحی انجام( 94 تا 95)

- مدیر تیم طراحی اتلیه تیوا ( 95 تا کنون)

- مسول تیم طراحی و بازسازی اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش(95 تا 97)

- همکاری با اتلیه طراحی دگر

- استاد مدعو دوره کارشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب

- دستیار تدریس دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

- مشاور دوره های کارشناسی ارشد مرکز معماری ایران (91 تا 93)

- مدرس اسکیس معماری و معماری داخلی مرکز معماری ایران (92 تا کنون)

- مدرس دوره اسکچاپ و وی ری اسکچاپ مرکز معماری ایران (92 تا کنون)

- مدیر کارگاه اسکیس مرکزی معماری ایران (94 تا کنون)

ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

سعید میرطهماسب

کارشناسـی معماری از دانشگـاه هنـر اسلامـی تبریـز

کارشناسـی ارشـد معمـاری از دانشگـاه علـم و صنعـت ایـران

سوابق کـاری و حرفــه ای:

- عضو دفتر فنی معاونت عمرانی شهرداری منطقه 5 تهران،87

- همکاری با معاونت عمرانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز(88 تا 90)

- طراح ارشد آتلیه مهندسین مشاور ایلود (92 تا 94)

- نظارت عالی درپروژه های بیمارستانی مهندسین مشاور ایلود

- عضو آتلیه طراحی انجام( 94 تا 95)

- مدیر تیم طراحی اتلیه تیوا ( 95 تا کنون)

- مسول تیم طراحی و بازسازی اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش(95 تا 97)

- همکاری با اتلیه طراحی دگر

- استاد مدعو دوره کارشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب

- دستیار تدریس دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

- مشاور دوره های کارشناسی ارشد مرکز معماری ایران (91 تا 93)

- مدرس اسکیس معماری و معماری داخلی مرکز معماری ایران (92 تا کنون)

- مدرس دوره اسکچاپ و وی ری اسکچاپ مرکز معماری ایران (92 تا کنون)

- مدیر کارگاه اسکیس مرکزی معماری ایران (94 تا کنون)