کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز

     سوابق کاری و حرفه‌ای

•    همکاری در طراحی سه بعدی پروژه هتل آبادان ( طراح : دکتر رافائل جهانس - 1385)
•    
همکاری در طراحی سه بعدی پروژه مجتمع تجاری شهرک اندیشه ( طراح : مهندس گل محمدی - 1386)
•    
همکاری در طراحی سه بعدی مجموعه تفریحی توریستی چند منظوره جزیره لانگ کاوی مالزی ( مشاور ایوارسازه-1386)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان راه آهن شهر اهواز ( مشاور ایوارسازه - 1387)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان راه آهن شهر اصفهان ( مشاور ایوارسازه - 1387)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان راه آهن شهر تبریز ( مشاور ایوارسازه - 1387)
•    
طراحی سه بعدی بیمارستان تخصصی شهید محمد کرمانشاهی ( شرکت مهندسی هیت لند - 1387)
•    
طراحی سه بعدی بیمارستان سرباز زاهدان ( شرکت مهندسی هیت لند - 1387)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان مرکزی بانک ملی ایران - بیرجند ( مشاور موج نو - 1387)
•    
تدریس خصوصیVray  1387-1391
•    
تدریس خصوص 3d Max  1387-1391
•    
طراحی سه بعدی مسابقه باغ بازار سبزوار ( مهندس رفائی - 1390)
•    
طراحی سه بعدی هتل آپارتمان لواسان ( دفتر طراحی زما - 1390)
•    
طراحی سه بعدی مسابقه سردر دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( مهندس فدایی - 1391
•    
طراحی سه بعدی مجتمع تجاری و هتل البرز قزوین ( دفتر طراحی زتا 1391)
•    
طراحی سه بعدی مطب دندان پزشکی قیطریه ( دفتر طراحی زما - 1391)
•    
عضو گروه طراحی و انجام طراحی سه بعدی مجتمع مسکونی سهیل قلهک ( 1391)
•    
عضو تیم طراحی و انجام طراحی سه بعدی گالری روباز و سربسته پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ( 1391)
•    
طراحی سه بعدی فضای داخلی برجهای منطقه 22 ( دفتر طراحی زما)
•    
عضو تیم طراحی و مسئول پرزانته مسجدالنبی کرمانشاه ( دفتر طراحی زما - 1391
•    
عضو تیم طراحی و مسئول پرزانته مسابقه محدود شار ( دفتر طراحی گام ما - مهندس فریار جواهریان - 1391)
•    
انجام پروژه های سه بعدی بصورت مستقل ( 1386 - 1391)