ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

    

    کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز

     سوابق کاری و حرفه‌ای

•    همکاری در طراحی سه بعدی پروژه هتل آبادان ( طراح : دکتر رافائل جهانس - 1385)
•    
همکاری در طراحی سه بعدی پروژه مجتمع تجاری شهرک اندیشه ( طراح : مهندس گل محمدی - 1386)
•    
همکاری در طراحی سه بعدی مجموعه تفریحی توریستی چند منظوره جزیره لانگ کاوی مالزی ( مشاور ایوارسازه-1386)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان راه آهن شهر اهواز ( مشاور ایوارسازه - 1387)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان راه آهن شهر اصفهان ( مشاور ایوارسازه - 1387)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان راه آهن شهر تبریز ( مشاور ایوارسازه - 1387)
•    
طراحی سه بعدی بیمارستان تخصصی شهید محمد کرمانشاهی ( شرکت مهندسی هیت لند - 1387)
•    
طراحی سه بعدی بیمارستان سرباز زاهدان ( شرکت مهندسی هیت لند - 1387)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان مرکزی بانک ملی ایران - بیرجند ( مشاور موج نو - 1387)
•    
تدریس خصوصیVray  1387-1391
•    
تدریس خصوص 3d Max  1387-1391
•    
طراحی سه بعدی مسابقه باغ بازار سبزوار ( مهندس رفائی - 1390)
•    
طراحی سه بعدی هتل آپارتمان لواسان ( دفتر طراحی زما - 1390)
•    
طراحی سه بعدی مسابقه سردر دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( مهندس فدایی - 1391
•    
طراحی سه بعدی مجتمع تجاری و هتل البرز قزوین ( دفتر طراحی زتا 1391)
•    
طراحی سه بعدی مطب دندان پزشکی قیطریه ( دفتر طراحی زما - 1391)
•    
عضو گروه طراحی و انجام طراحی سه بعدی مجتمع مسکونی سهیل قلهک ( 1391)
•    
عضو تیم طراحی و انجام طراحی سه بعدی گالری روباز و سربسته پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ( 1391)
•    
طراحی سه بعدی فضای داخلی برجهای منطقه 22 ( دفتر طراحی زما)
•    
عضو تیم طراحی و مسئول پرزانته مسجدالنبی کرمانشاه ( دفتر طراحی زما - 1391
•    
عضو تیم طراحی و مسئول پرزانته مسابقه محدود شار ( دفتر طراحی گام ما - مهندس فریار جواهریان - 1391)
•    
انجام پروژه های سه بعدی بصورت مستقل ( 1386 - 1391)

 

ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه

    

    کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز

     سوابق کاری و حرفه‌ای

•    همکاری در طراحی سه بعدی پروژه هتل آبادان ( طراح : دکتر رافائل جهانس - 1385)
•    
همکاری در طراحی سه بعدی پروژه مجتمع تجاری شهرک اندیشه ( طراح : مهندس گل محمدی - 1386)
•    
همکاری در طراحی سه بعدی مجموعه تفریحی توریستی چند منظوره جزیره لانگ کاوی مالزی ( مشاور ایوارسازه-1386)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان راه آهن شهر اهواز ( مشاور ایوارسازه - 1387)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان راه آهن شهر اصفهان ( مشاور ایوارسازه - 1387)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان راه آهن شهر تبریز ( مشاور ایوارسازه - 1387)
•    
طراحی سه بعدی بیمارستان تخصصی شهید محمد کرمانشاهی ( شرکت مهندسی هیت لند - 1387)
•    
طراحی سه بعدی بیمارستان سرباز زاهدان ( شرکت مهندسی هیت لند - 1387)
•    
طراحی سه بعدی ساختمان مرکزی بانک ملی ایران - بیرجند ( مشاور موج نو - 1387)
•    
تدریس خصوصیVray  1387-1391
•    
تدریس خصوص 3d Max  1387-1391
•    
طراحی سه بعدی مسابقه باغ بازار سبزوار ( مهندس رفائی - 1390)
•    
طراحی سه بعدی هتل آپارتمان لواسان ( دفتر طراحی زما - 1390)
•    
طراحی سه بعدی مسابقه سردر دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( مهندس فدایی - 1391
•    
طراحی سه بعدی مجتمع تجاری و هتل البرز قزوین ( دفتر طراحی زتا 1391)
•    
طراحی سه بعدی مطب دندان پزشکی قیطریه ( دفتر طراحی زما - 1391)
•    
عضو گروه طراحی و انجام طراحی سه بعدی مجتمع مسکونی سهیل قلهک ( 1391)
•    
عضو تیم طراحی و انجام طراحی سه بعدی گالری روباز و سربسته پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ( 1391)
•    
طراحی سه بعدی فضای داخلی برجهای منطقه 22 ( دفتر طراحی زما)
•    
عضو تیم طراحی و مسئول پرزانته مسجدالنبی کرمانشاه ( دفتر طراحی زما - 1391
•    
عضو تیم طراحی و مسئول پرزانته مسابقه محدود شار ( دفتر طراحی گام ما - مهندس فریار جواهریان - 1391)
•    
انجام پروژه های سه بعدی بصورت مستقل ( 1386 - 1391)