ثبت نام آنلاین

سیلابس دوره رویت 
۱-اموزش نوار ابزار های رویت 
۲-نحوه ترسیم درب و پنجره و دیوار 
۳-ترسیم پلان معماری به همراه نما-مقطع-سه بعدی
۴-آموزش ساخت فمیلی های شخصی
۵-نحوه مدل کردن دیتیل ساختمان
۶-شیت بندی مدارک تهیه شده 
۷-آموزش نحوه صحیح ترسیم یک پلان معماری در رویت
۸-آموزش view range و underlay
۹-نحوه ورود فایل های کد به رویت
۱۰-نحوه خروجی گرفتن از رویت
۱۱-ساخت curtain wall ها
۱۲-ساخت انواع ستون پامتریک در فضای فمیلی
۱۳-ساخت فمیلی های پارامتریک همانند میز و صندلی در فضای فمیلی
۱۴-آموزش پلاگین enscape برای رندرگیری عالی در محیط خود رویت
۱۵-اموزش رنگ بندی پلان(Room) و tag گذاری درب و پنجره و نحوه ساخت آنها