ثبت نام آنلاین

سیلابس دوره POST PRODUCTION-ONLINE :
 
- آشنایی با ابزارهای فتوشاپ بصورت کاربردی در جهت روند طراحی معمــــاری
- متریال دهی به رندر خام و حتی اسکیس
- پست پروداکشن رندر دید ناظر روز به روش اول
- پست پروداکشن رندر دید ناظر روز به روش دوم
- پست پروداکشن رندر شب
- پست پروداکشن رندر بارانی و برفی 
- پست پروداکشن رندر دید پرنده
- پست پروداکشن رندر داخلی
- شیت بندی و ارایه مدارک اتوکــــد