ثبت نام آنلاین

آشنایی با محیط برنامه مکس و ابزارهای ضروری
تکمیل کردن صحنه ها با کمک آبجکتهای آماده 
نحوه قراردادن دوربین در محیط های خارجی و داخلی و حرکت در فضا
آشنایی با نورها در کرونا 
آشنایی با نحوه اصلاحات رندر پس از اتمام آن در کرونا ادیتور
آشنایی با انواع افکتهای نور در کرونا
آشنایی با متریالهای اولیه و پیشرفته
نحوه سبک کردن صحنه ها در کرونا
آشنایی با ابزار تکثیر و اسکترینگ در کرونا 
نحوه متریال دهی به آبجکتهای آماده 
آشنایی با متدهای مختلف نورپردازی در فضاهای داخلی و خارجی
نحوه استفاده از متریالهای آماده و کتابخانه ی آماده کرونا