ثبت نام آنلاین

کپشن دوره arcgis
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سیستمی برای گردآوری، پردازش و مدیریت اطلاعات جغرافیایی است که از سوی متخصصین انتظام‌های متفاوت (چون برنامه‌ریزی و طراحی شهری، طراحی محیط، منظر، هیدرولوژی، زمین‌شناسی و جز آن) برای تحلیل و تصمیم‌گیری فضایی مورد استفاده قرار گرفته و در کنار دانش تخصصی به افزایش سرعت و دقت منجر می‌شوند. در این دوره به آشنایی مقدماتی و عمومی پرداخته شده و کار با نرم‌افزار ESRI ArcGIS به عنوان بخشی از سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزش داده شده است.