ثبت نام آنلاین

اتوکد به عنوان معریف ترین نرم افزار رایج در حوزه معماری ، نقش بسیار پر رنگی در محیط های کاری حرفه ای و پروژه های معماری در سطوح مختلف ایفا میکند. این اهمیت علاوه بر توانمندی و کاربرد اتوکد در نقشه ها و ترسیمات معماری ، در آماده سازی علمی دانشجویان برای یادگیری موثر تر دیگر نرم افزار های حوزه معماری هم نمود پیدا میکند.
در دوره های اتوکد مرکز معماری ایران ، علاوه بر آموزش کاربری و حرفه ای اتوکد، موارد مهم و تاثیر گذار در حوزه نقشه کشی و نقشه خوانی استاندارد، شامل علائم و مقررات نیز آموزش داده می شود.
 
نقشه خوانی معماری
 
آشنایی به علائم استاندارد نقشه کشی بین المللی معماری
آشنایی با استاندارد های عمومی نقشه کشی معماری
 
اتوکد دو بعدی
 
• Draw = ابزارهای ترسیمی و ریز ابزارهای مکمل
• Modify= ابزارهای ویرایشی
• معرفی محیط و کاربردهای حرفه ای اتوکد = آشنایی با toolbars
• معرفی ابزارهای راهنمای ترسیم = آشنایی با نقاط میانبردی ترسیم
• فرمانهای مدیریتی ، کنترلی ، لایه بندی و ... = یادگیری به کمک اجرای تمرینات طبقه بندی شده
• معرفی روشهای اندازه گذاری و چاپ = Dimension , plot