محمد فرشیدی
نام و نام خانوادگی : محمد فرشیدی - تاریخ تولد : 1367
سوابق تحصیلی
کارشناسی:مهندسی معماری – دانشکده معماری، دانشگاه جندی شاپور دزفول (تاریخ فارغ¬التحصیلی: 1391)  
کارشناسی ارشد: معماری منظر- دانشگاه تهران
دکتری :معماری- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
افتخارات تحصیلی
کسب رتبه 19 در کنکور کارشناسی ارشد                                                        سال 1391
رتبه 7 کنکور دکتری معماری آزاد                                                                 سال 1395
رتبه 1 اسکیس آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد                                            سال 1395
 
سوابق آموزشی: 
تدریس دوره های پرسپکتیو، راندو و اسکیس معماری، مرکز معماری ایران ( 1392 تاکنون)
تدریس دوره های پرسپکتیو، راندو و اسکیس معماری، موسسه پردیس معماری (1393)
تدریس دوره طراحی معماری، موسسه ساباط، قم (1393)
برگزاری همایش اسکیس و طراحی معماری، قم ( 1393) 
تدریس دوره های پرسپکتیو، راندو و اسکیس معماری، موسسه هزار دستان اهواز (1394)               
 
 
 
طرح معماری:
طراحی ویلای مسکونی (شهر دزفول)
طراحی هنرستان هنر و معماری (شهر جدید پردیس)
طراحی مجتمع فرهنگی (دزفول)
طراحی درمانگاه شبانه روزی (یزد)
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری در (شهرک محلاتی _ تهران)
پروژه پایان نامه: طراحی ساختمان اداری شهرداری ( شوش) 
حوزه پژوهشی:
مطالعات طرح مرمت محوطه باستانی شوش
مطالعه طرح مرمت کاخ شاوور
سمت ها و فعالیت ها:
دبیر انجمن علمی معماری دانشگاه جندی شاپور دزفول-1387 تا 1389 
حوزه طراحی:
طرح مرمت :
طرح معماری منظر: طراحی پارک محله ای ( دروس- تهران)
طرح معماری منظر: طراحی بام شهری ( طالقان)
طرح منظر شهری : باز زنده سازی محور پیاده 17 شهریور 
طرح نهایی: طراحی باغ جزیره رودخانه دز با رویکرد منظر پایدار
سوابق حرفه ای
حوزه پژوهشی: 
پذیرش و ارایه مقاله با عنوان 
" بررسی همخوانی معماری معاصر ایرانی با هویت ایرانی " در همایش معماری و شهرسازی در گذر زمان
     پذیرش و ارایه مقاله با عنوان 
" تحلیل تجارب منظر آموزشی"    در کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
پذیرش و ارایه مقاله با عنوان
"تدوین معیارهای پایداری منظر ایرانی" در نشریه علمی- پژوهشی باغ نظر
حوزه اجرایی:
طراحی مجموعه های مسکونی در استان خوزستان (91-1389)
طراحی مجموعه های مسکونی در شهر تهران (1391- تاکنون)
طراحی ویلا در کردان (1392 تا کنون)
طراحی باغ موزه کاخ شاوور (1391)
همکاری در طرح مرمت محوطه باستانی شوش (1391)
طراحی پارک ساحلی رودخانه دز (1394)
طراحی فاز اولیه پروژه ملی باغشهر فیروزکوه (1394)
همکاری در طراحی روف گاردن سفارت امارات (1393)
طراحی روف گاردن مسکونی- رزاقی، سعادت آباد (1393)
طراحی روف گاردن مسکونی- فراهانی، دروس (1395)
و پروژه های دیگری که نیاز به ذکر آن ها نبود. 
مهارتها
مهارتهای نرم افزاری
آشنایی کامل با نرم افزار AUTOCAD 
آشنایی با نرم افزارAND VRAY SKETCHUP
آشنایی با نرم افزار REVIT
آشنایی کامل با نرم افزار   AUTODESK 3D MAX & VRAY
آشنایی کامل با نرم افزار PHOTOSHOP
آشنایی کامل  با نرم افزار RHINOCEROS
آشنایی با نرم¬افزار GRASSHOPPER
 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها