مهندس مصطفی بداقی    مهندس مصطفی بداقی

  
تحصیلات:
کاردانی معماری از دانشگاه بوعلی سینا همدان
کارشناسی معماری از دانشگاه شهید رجائی تهران
رتبه 7 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه سال 89 (فارغ التحصیل از دانشگاه تهران )
رتبه 1 دکتری مدیریت پروژه سال 94


سوابق حرفه ای:
مدیر عامل آتلیه معماری " ساباط ، هنر ، سازه "
مدیریت گروه هنرهای ساخت در مرکز معماری در سال های 90 و 93
مدیریت دپارتمان نظام مهندسی در مرکز معماری ایران 93
مدیریت دپارتمان مهندسی و مدیریت ساخت در مرکز معماری ایران 93
مسئول کنترل پروژه مرکز اداری تجاری سهند در شرکت خانه عمران معماری دانشگاه تهران سال های 92 و 93
مسئول کنترل پروژه مرکز آی تی تهران در شرکت آتین طرح ساخت در سال 94

کتاب ها و مقالات:
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ؛
راهکاری برای پیچیدگی پروژه های صنعت ساخت
تناسبات مدل سازی اطلاعات ساختمان با محدودیت های روش های گوناگون اجرای پروژه
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) :
نگاهی نو به شبیه سازی پروژه های صنعت ساخت
کتاب مديريت کارگاهی مؤسسه سنجش و دانش
کتاب مصالح ساختمانی مؤسسه سنجش و دانش
کتاب ايستايی و فن ساختمان مؤسسه سنجش و دانش
کتاب درک عمومی معماری مؤسسه سنجش و دانش
کتاب پاسخ نامه تشريحی کنکور مديريت پروژه و ساخت انتشارات پردازشگران
کتاب پاسخ نامه تشريحی کنکور مديريت پروژه و ساخت انتشارات مدیر ( در دست چاپ )
کتاب پاسخ نامه تشريحی کنکور تکنولوژی معماری انتشارات مدیر ( در دست چاپ )
کتاب پاسخ نامه تشريحی کنکور انرژی معماری انتشارات مدیر ( در دست چاپ )
تدریس:
تدريس درس مديريت کارگاهی در مرکز معماری ايران به صورت ناپیوسته از سال 90 تا کنون
تدريس درس ايستايی و فن ساختمان در مرکز معماری ايران به صورت ناپیوسته از پاییز 89 تا کنون
تدريس درس ايستايی و فن ساختمان و مدیریت کارگاهی در در مرکز معماری ايران واحدهای رشت، ساری، شیراز، قزوین ، کرمانشاه ، اصفهان و مشهد به صورت ناپیوسته از تابستان 90 تا کنون