دپارتمان نرم افزار 

 

دانشجوی گرامی ، روزهای یکشنبه ،سه شنبه و چهار شنبه مختص به رسیدگی به امور مدارک دانشجویان می باشد.

لطفا قبل از مراجعه تماس حاصل نمایید.