مهندس علیرضا جلیلوند


سوابق تحصيلي:

 

مدرك تحصيلي

عنوان كامل مدرك

دانشگاه

شهر

سال

فارغ‌التحصيلي

کاردانی

عمران-عمران

شهید مفتح

همدان    

1379

كارشناسي

عمران-عمران

بعثت

کرمان

1388

کارشناسی ارشد

مدیریت مهندسی پروژه و ساخت

صنعتی امیرکبیر

تهران

در حال اتمام

 

 

 

عضويت در مجامع و انجمنهاي علمي، صنفي و تخصصي:

 

عنوان مجمع، انجمن علمي، صنفي و تخصصي

نوع عضويت

مدت عضويت

سازمان نظام مهندسی استان تهران

دائم

5سال

انجمن بتن ایران

دائم

5سال

 

محل انجام خدمت/عنوان پروژه

مدت خدمت

(از سال... تا...)

مسئوليت

اداره مهندسی و ساختمان ارتش-گردان ساختمان

79تا81

اجرا

شرکت هرمز تاراوتارا بتون

81تا83

سرپرست دفترفنی

مهندسین مشاور آهون

83تا86

پیمان رسیدگی،متره برآورد

مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

86تا 90

پیمان رسیدگی،متره برآورد

مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

90تاحال حاضر

مدیر پروژه و مسئول بخش پیمان رسیدگی

شرکت پی بنا طوس

پروژه ای

سرپرست دفتر فنی

مهندسین مشاور هندسه پارس(نظارت عالیه)

ساعتی

نظارت عالیه

مهندسین مشاور تهران فرآیند(متره و پیمان رسیدگی)

ساعتی

پیمان رسیدگی

 

 

 


 

سوابق کاری:

تسلط کامل به انواع قراردادها و فهارس بها،رسیدگی به انواع صورت وضعیت ها،تعدیل ،تاخیرات،شرایط عمومی پیمان، تنظیم صورت جلسات ونرم افزار های مربوطه مانند تکسا،تدبیر و...


سوابق آموزشي (دوره هاي تخصصي):

 گواهینامه دوره امور پیمان ها از موسسه خانه عمران