رونمایی و جشن امضای کتاب تاریخ شهر ۲
دپارتمان شهرسازی مرکز معماری ایران مفتخر است مراسم رو نمایی و جشن امضای کتاب جدید "تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران (دوران قاجار و پهلوی) " را که به تازکی توسط استاد فرهیخته جناب آقای دکتر جهانشاه پاکزاد تالیف شده است را برگزار نماید.

جلد دوم کتاب تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران (دوران قاجار و پهلوی) در ادامه ی جلد نخست خود که از آغاز تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران تا دوران قاجار می پرداخت منتشر شده است. مولف، در پیشگفتار کتاب می نویسد: " این کتاب مطالعه ای است در باب شرایط شهر و شهرنشینی در دوره های مختلف حکمرانی سلسله ی قاجار و پهلوی در ایران. چه در نظر خواننده ی گرامی این نوشتار مقوا افتد و چه آن را اثری کم بها بیابد، این کتاب محصول مسیری است که در چهار دهه پی گیر آن بوده ام و هستم و در کنار وظایف متعدد، همواره دغدغه ی ذهنی من بوده و به آن اندیشیده و سعی در توضیح آن داشته ام. در عین حال یکی از کارکرد ای این کتاب یافتن پاسخ این سوال بود که چرا نسل من به عنوان پیشکسوتان شهرسازی این مرز و بوم نتوانسته اند ثمره ی تلاش های خود را آنگونه که انتظار می رفت به چشم ببینند، از سوی دیگر تذکری است به کسانی که بدون شناخت تاریخ به طور عم و تاریخ شهر و نشینی به طور خاص، دچار عارضه ی نوستالژیک شده اند و به خاطر هراس از آینده ترجیح می دهند به گذشته فرار کنند." این کتاب بسیار ارزشمند که به همت جناب آقای دکتر جهانشاه پاکزاد نگاشته شده است، در قالب 8 فصل، فروپاشی نظام سنتی در ایران را تا اتصال کامل ایران به بازار جهانی را تشریح می نماید. دپارتمان شهرسازی مرکز معماری ایران مفتخر است مراسم رو نمایی و جشن امضای کتاب جدید "تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران (دوران قاجار و پهلوی) " را که به تازگی منتشر شده است را با حضور مولف و سایر اساتید و صاحب نظران معماری و شهرسازی برگزار نماید.. علاقه مندان و دانش پژوهان حوزه ی معماری و شهر می توانند به صورت رایگان در این نشست علمی و محفل دوستانه شرکت نمایند. همچنین کتاب مذکور با حضور ناشر (نشر آرمانشهر) با تخفیف ویژه عرضه می گردد.

نام و نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل : *
نام دانشگاه:

مطالب علمی
سایر بخش ها