سمینار کارشناسی ارشد شهرسازیسمینار رایگان ارشد شهرسازی

طراحی شهری، گرایشی است که همواره برای معماران و شهرسازان جذاب بوده است. طراحی زمینه گرا، توجه به طراحی فضای بین ساختمانی و کسب یک تخصص جدید از مهم ترین جنبه های انتخاب این گرایش است.
در سالیان گذشته که رشته معماری به صورت کارشناسی ارشد پیوسته بود به موضوعات شهری به عنوان بستر معماری توجه می شد، اما پس از آن، در دوره های کارشناسی معماری، ضعف دانش معماران به این حوزه بسیار مهم، احساس می شود. در روز ۱۹ مهر ماه، سمیناری در خصوص معرفی گرایش طراحی شهری و برنامه ریزی شهری در مرکز معماری ایران برگزار می گردد و راهکارهای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد در آن معرفی می گردد.
حضور در این نشست رایگان است و شما هم به آن دعوتید.

با حضور:
رتبه یک کارشناسی ارشد شهرسازی
زمان:
پنج شنبه ۱۹ مهر ماه | ساعت ۱۷ الی ۱۹

اطلاعات بیشتر:
۴۳۹۱۳۰۰۰ | داخلی ۱۲۴
نام و نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل : *
دانشگاه : *
رشته تحصیلی : *
مقطع تحصیلی : *
ترم تحصیلی : *
شغل : *
زمینه علاقه مندی : *
نحوه اطلاع :مطالب علمی
سایر بخش ها