نرم افزار REVIT
 

 

+ سیلابس درسی

مدلسازی سایت ، سازه (بتنی و فلزی) و معماری
تهیه نقشه های معماری (پلان، مقطع،نما،دیتیل و بزرگ نمایی)
آموزش Rendering , Solar Study
ساخت Anotation
شیت بندی نقشه ها
ساخت جداول پروژه (تیپ بندی ها / جداول نازککاری وفضاها)
آشنایی با روشهای مدلسازی
نحوه پارامتریک کردن مدل ها
ساخت Family ها و نحوه استفاده ازآن و پارامترها
مدلسازی درConceptual Mass
ساخت pattern و Adaptive Component
ساخت دیاگرام معماری
طراحی پارامتریک با Conceptual Mass

+ تمرین های کلاس

تمرین های هفتگی که به صلاح دید استاد جهت تسلط بیشتر به نرم افزار به دانشجویان داده میشود.

+ مهارت های کسب شده توسط دانشجویان در پایان این دوره

 

+ پیش نیاز دوره (حداقل صلاحیت متقاضیان)

پيش نياز دوره آشنايى با اتوکد مي باشد كه اگر آشنايى با اتوكد داشته باشند صدالبته بهتر و موفق تر خواهند بود و در ارائه پروژه و كسب رتبه بالاتر موفق تر عمل خواهند نمود .

+ مدرک پایان دوره

مدرک پایان دوره مرکز معماری ایران
مدرک پایان دوره Tuv Nordآلمان

 

 

 

 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها