webinar

ثبت نام آنلاین

گواهینامه های ساختمان سبز در بیست سال گذشته با رشد بالایی در تمام دنیا در حال پیشرفت هستند و تاثیر آنها در تحول طراحی و ساخت به آسانی می توان مشاهده کرد. این گواهینامه ها نه تنها نگرش طراحان را به ساختمان سبز و اهمیت طراحی پایدار را تغییر داد بلکه در سطحی وسیع تر به گسترش دانش معماری سبز در سطح جوامع نیز کمک کرده است. امروزه در بسیاری از شهرهای توسعه یافته ساختمان های با گواهینامه سبز برای عموم شناخته شده اند و با افزایش آگاهی عمومی در بسیاری از فرهنگ ها میل زندگی در این ساختمان به ساختمان های دیگر اولویت دارد.
در این وبینار تلاش خواهیم کرد علاوه بر معرفی پرچم دار گواهینامه های ساختمان سبزLEED نگاهی خواهیم داشت به گواهینامه هایی که در طول این بیست سال برای شرایط و مکان های مختلف در حوزه پایداری، انرژی و سلامت معرفی شده اند. هدف از این دوره عبور از نگاه تک محور نسبت به LEED و پرداختن به نیازهای حال حاضر و آینده ایران در حوزه آب، آلودگی هوا و انرژی خواهد بود.

شهریه : ۹۰ هزار تومان

مطالب علمی
سایر بخش ها