شیت بندی معماری

ثبت نام آنلاین

ورکشاپ آموزشی شیت بندی معماری

در این ورکشاپ نگاهی متفاوت به شیت بندی و بیان پروژه های معماری داریم و در راستای تولید محتوا برای یک شیت حرفه ای، تکنیک های پرزنت رندرها و مدارک مختلف مثل مقطع، دیاگرام و ... آموزش داده می شود. ضمنا این ورکشاپ بدون پیشنیاز است و تمامی تکنیک ها از صفر بیان می شوند.

مدرس: مهندس محمدرضا کدخدا

شهریه: ۵۰ هزار تومان

مطالب علمی
سایر بخش ها