معماری کسب و کار من استبه مناسبت روز دانشجو:
- معماری کسب و کار من است.

��روایت گری زندگی معمارانه از آموزش تا کسب و کار در گفتگویی دوستانه

��با حضور:
حمید ناصر خاکی و مهران حق بین
��زمان برگزاری:
یک شنبه ۱۸ آذر ماه | ساعت ۱۴ الی ۱۷
��مکان برگزاری: مرکز معماری ایران
نام و نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل : *
دانشگاه : *
رشته تحصیلی : *
مقطع تحصیلی : *
ترم تحصیلی : *
شغل : *
زمینه علاقه مندی : *
نحوه اطلاع :مطالب علمی
سایر بخش ها