سومین ماراتن معماری
 
 
برگزاری سومین مسابقه ماراتن معماری (روز ما)
-------------------------------------
حضور جدی دیسیپلین معماری هنوز در تولید فضاهای زیستی عمومیت پیدا نکرده است. از طرفی سازندگان به مزایای حضور جدی معماران باور ندارند؛ از طرف دیگر معماران نیز بیشتر پروژه های چشمگیر و ساختمان های فاخر  را نشانه گرفته اند. در حالی که عمده فضاهای زیستی خارج از این دو دسته قرار می گیرند و می توانند جبهه کاری بسیار وسیعی برای معماران ایجاد نمایند. در این راستا موضوع ماراتن معماری۳ مرکز معماری ایران با عنوان «اگر من بودم ...» به ارائه ایده ها و راه حل های جایگزین نسبت به آنچه در حوزه فضاهای زیستی است، تعلق دارد. به این  ترتیب که هر گروه با انتخاب یک فضای زیستی که ترجیحا مربوط دهک های درآمدی میانی و پایینی جامعه است و با حفظ مفروضات پایه آن فضا بدون افزایش هزینه ها، به ارائه ایده یا راه حل جایگزینی برای آن  می پردازد.
-------------------------------------
اسامی داوران سومین ماراتن معماری:
- محمد سالاری (جامعه شناس)
- محمد قربانی (نقاش و هنرمند)
- مهرداد زواره محمدی (معمار)
- بابک مطلب نژاد (معمار)
- پویا خزائلی (معمار)
-------------------------------------
اسامی سرگروه های سومین ماراتن معماری:
- مهندس محسن تاجیک
-  مهندس مرتضی خرسند
- مهندس احسان طالبیان
- مهندس سعید غلامپور
- مهندس محمدرضا کدخدا
- مهندس سعید میرطهماسب
- مهندس مجتبی نقی زاده
-------------------------------------
سومین مسابقه ماراتن معماری یک روزه با حضور کوروش حاجی زاده و سامان سیار در روز ۵ اردیبهشت برگزار می گردد.
-------------------------------------
����جایزه گروه برتر : ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
����برای تمامی شرکت کنندگان در ماراتن گواهی حضور صادر خواهد شد
����به آثار منتخب تقدیرنامه اهدا خواهد شد.
-------------------------------------
����زمان:
جلسه توجیهی: دوشنبه ۲ اردیبهشت ماه | ساعت ۱۷ الی ۱۹
ماراتن: پنج شنبه ۵ اردیبهشت ماه | ساعت ۱۰ الی ۱۸
-------------------------------------
����اطلاعات بیشتر:
۴۳۹۱۳۰۰۰ | داخلی ۱۱۶
مطالب علمی
سایر بخش ها